1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voința lui Dumnezeu, și fratele Timotei,
  2. către sfinții din Colose și către frații credincioși în Cristos, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru.
  3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi
  4. de când am auzit de credința voastră în Cristos Isus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții,
  5. pentru speranța păstrată în siguranță pentru voi în ceruri și despre care ați auzit de mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei,
  6. care a ajuns până la voi și care aduce rod și se dezvoltă în toată lumea, așa cum a fost și la voi din ziua aceea în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr,
  7. așa cum ați învățat de la Epafras, iubitul nostru colaborator. El este un slujitor credincios al lui Cristos pentru voi
  8. și ne-a vorbit despre iubirea voastră în Duhul.
  9. De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voinței lui și de orice înțelepciune și înțelegere spirituală,
  10. pentru ca astfel să umblați într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, prin orice faptă bună, aducând rod și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu,
  11. ca să fiți întăriți cu toată puterea, după puterea gloriei lui, pentru a ajunge la o statornicie desăvârșită și îndelungă răbdare, cu bucurie
  12. aducând mulțumire Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte la moștenirea sfinților în lumină.
  13. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale.
  14. În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.
  15. El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația,
  16. pentru că prin el au fost create toate în ceruri și pe pământ: cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el și pentru el.
  17. El este mai înainte de toate și toate subzistă în el.
  18. Și el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie el cel dintâi în toate,
  19. pentru că în el i-a plăcut lui [Dumnezeu] să facă să locuiască toată plinătatea
  20. și prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.
  21. Și pe voi, care odinioară erați străini și dușmani în mintea [voastră îndreptată spre] fapte rele,
  22. acum v-a reconciliat prin moartea în trupul său de carne ca să vă prezinte înaintea lui sfinți, neprihăniți și nevinovați,
  23. numai dacă rămâneți întemeiați și tari în credință și neclintiți în speranța evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost predicată la toată creatura de sub cer și căreia, eu, Paul, i-am devenit slujitor.
  24. Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica,
  25. căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu,
  26. misterul ascuns de veacuri și de generații, dar acum descoperit sfinților săi,
  27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția gloriei acestui mister între națiuni, adică Cristos în voi, speranța gloriei.
  28. Pe el îl vestim, îndemnând pe orice om și învățând pe orice om în toată înțelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârșit în Cristos.
  29. Pentru aceasta muncesc și mă lupt cu puterea lui care lucrează în mine cu tărie.

  Adresa

  Capitolul 1

  1 Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voința lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 2 către sfinții din Colose a și către frații credincioși în Cristos, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru b.

  Mulțumire

      3 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl c Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi 4 de când am auzit de credința voastră în Cristos Isus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții, 5 pentru speranța păstrată în siguranță pentru voi în ceruri și despre care ați auzit de mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, 6 care a ajuns până la voi și care aduce rod și se dezvoltă în toată lumea, așa cum a fost și la voi din ziua aceea în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, 7 așa cum ați învățat de la Epafras, iubitul nostru colaborator. El este un slujitor credincios al lui Cristos pentru voi d 8 și ne-a vorbit despre iubirea voastră în Duhul.

  Rugăciune

      9 De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voinței lui și de orice înțelepciune și înțelegere spirituală, 10 pentru ca astfel să umblați într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, prin orice faptă bună, aducând rod și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, 11 ca să fiți întăriți cu toată puterea, după puterea gloriei lui, pentru a ajunge la o statornicie desăvârșită și îndelungă răbdare, cu bucurie 12 aducând mulțumire Tatălui e care v-a f învrednicit să aveți parte la moștenirea sfinților în lumină. 13 El ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat g în împărăția Fiului iubirii sale. 14 În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.


  II. PARTEA DOGMATICĂ

  Imn în cinstea lui Cristos

      15 El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut h din toată creația, 16 pentru că prin el au fost create toate în ceruri și pe pământ: cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el și pentru el. 17 El este mai înainte de toate și toate subzistă în el. 18 Și el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie el cel dintâi în toate, 19 pentru că în el i-a plăcut lui [Dumnezeu] să facă să locuiască toată plinătatea 20 și prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el i, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.

  Îndemn la statornicie în credință

      21 Și pe voi, care odinioară erați străini și dușmani în mintea [voastră îndreptată spre] fapte rele, 22 acum v-a reconciliat prin moartea în trupul său de carne ca să vă prezinte înaintea lui sfinți, neprihăniți și nevinovați, 23 numai dacă rămâneți întemeiați și tari în credință și neclintiți în speranța evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost predicată la toată creatura de sub cer și căreia, eu, Paul, i-am devenit slujitor.

  Misiunea lui Paul: vestirea misterului lui Cristos

      24 Acum mă bucur în suferințele mele pentru voi și împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Cristos j în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica, 25 căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, 26 misterul ascuns de veacuri și de generații, dar acum descoperit sfinților săi, 27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția gloriei acestui mister între națiuni, adică Cristos în voi, speranța gloriei. 28 Pe el îl vestim, îndemnând pe orice om și învățând pe orice om în toată înțelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârșit în Cristos. 29 Pentru aceasta muncesc și mă lupt cu puterea lui care lucrează în mine cu tărie.

   

  Note de subsol


  a Oraşul era situat pe valea râului Lycus, aproape de oraşele mai bine cunoscute Laodiceea şi Hierapolis (17 km est de Laodiceea şi 20 km sud-est de Hierapolis). Se afla pe drumul comercial ce lega Efesul de Golful Persic (175 km est de Efes). Era un cunoscut centru de prelucrare a lânii. Exista aici o comunitate evreiască. Oraşul a fost distrus de cutremurul din 60-61. Nu a fost reconstruit, ci a rămas o localitate neînsemnată. Totuşi, în timpul domniei lui Antius Pius (138-161), localitatea este menţionată. Azi se află nişte ruine.
  b Câteva manuscrise vechi adaugă: şi de la Domnul Isus Cristos.
  c Multe manuscrise importante au: şi Tatălui Domnului nostru Isus Cristos.
  d Multe manuscrise importante înlocuiesc: pentru voi cu: în locul nostru.
  e Câteva manuscrise vechi au: împreună cu Tatăl, alte câteva: Tatălui lui Cristos.
  f Multe manuscrise în loc de: v-a, au: ne-a.
  g Strămutarea apare aici ca o "punere la adăpost, în siguranţă" în împărăţia bazată pe iubire.
  h În istoria interpretării expresiei primul născut din acest text au fost propuse mai multe explicaţii: 1) expresia ar indica originea lui Cristos - "primul născut din Dumnezeu, înainte de orice creatură"; 2) începutul unei serii de creaturi (Arius); 3) Cristos întrupat cu titlu de excelenţă; 4) cel preexistent, născut din Dumnezeu din veşnicie; 5) rolul lui Cristos în creaţie, fapt continuat de versetele următoare: prin care şi pentru care au fost create. Trebuie menţionat că în context nu este vorba despre crearea Fiului, ci de medierea lui Cristos în creaţie, suveranitatea lui absolută în creaţie şi în ordinea mântuirii.
  i Multe manuscrise importante omit: prin el.
  j Unele traduceri, nerespectând ordinea cuvintelor din original, schimbă sensul versetului în mod eronat: împlinesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos pentru trupul său, care este Biserica. Cel care suferă aici, pentru Biserică, este Paul, care trebuie să continuie misiunea de vestitor al misterului lui Cristos. Este absurdă ideea că mântuirea realizată de Cristos nu ar fi completă, ori că noi am putea completa suferinţele sale (toată epistola subliniază tocmai plenitudinea mântuirii).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro