1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Căci vreau ca voi să știți ce luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți aceia care nu au văzut fața mea în trup,
  2. pentru ca inimile lor să fie consolate și, unite în iubire, să ajungă la toată bogăția plinătății înțelegerii, ca să cunoască misterul lui Dumnezeu: Cristos,
  3. în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii.
  4. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin cuvinte atrăgătoare.
  5. De fapt, dacă sunt absent cu trupul, sunt prezent cu duhul între voi, bucurându-mă și văzând buna-rânduială a voastră și tăria credinței voastre în Cristos.
  6. Așadar, după cum l-ați primit pe Cristos Isus, Domnul, tot așa să umblați în el,
  7. înrădăcinați și zidiți în el, întăriți în credință, așa cum ați fost învățați, prisosind în mulțumire.
  8. Aveți grijă să nu vă subjuge cineva prin filozofie și speculații fără sens după datina oamenilor, după principiile elementare ale lumii, și nu după Cristos.
  9. În el locuiește toată plinătatea dumnezeirii trupește,
  10. iar voi ați fost copleșiți de plinătate în el, care este capul oricărui principat și al oricărei puteri.
  11. Tot în el ați fost circumciși, dar nu cu o circumcizie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcizia lui Cristos.
  12. Înmormântați fiind împreună cu el prin botez, ați și fost înviați, prin credință, împreună cu el, prin credința în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morți.
  13. Pe voi, care erați morți pentru nelegiuirile și necircumcizia trupului vostru, v-a readus la viață împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile.
  14. El a șters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră și l-a anulat, pironindu-l pe cruce.
  15. A despuiat principatele și puterile și le-a făcut de ocară în văzul tuturor, după ce a triumfat asupra lor, prin el însuși.
  16. Așadar, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare și la băutură, cu privire la sărbătoare sau la lună nouă sau la sâmbătă.
  17. Acestea sunt umbra celor ce vor veni, dar trupul este al lui Cristos.
  18. Nimeni să nu vă răpească premiul, invocând ca pretext umilința și cultul îngerilor, bazându-se pe ceea ce a văzut, îngâmfat în zadar de judecata lui trupească
  19. și rupt de capul de la care tot trupul, susținut și unit prin încheieturi și ligamente, primește creșterea lui Dumnezeu.
  20. Dacă ați murit împreună cu Cristos față de principiile elementare ale lumii, de ce vă supuneți unei reguli ca și cum ați trăi în lume:
  21. nu bea, nu gusta, nu te atinge
  22. de lucrurile care toate sunt destinate distrugerii prin întrebuințare, după poruncile și învățăturile oamenilor?
  23. Aceste reguli au în aparență un limbaj de înțelepciune prin devoțiuni de bunăvoie, umilințe și asceză corporală, dar nu sunt de nici o valoare decât pentru satisfacerea trupului.

  Capitolul 2

  1 Căci vreau ca voi să știți ce luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți aceia care nu au văzut fața mea în trup, 2 pentru ca inimile lor să fie consolate și, unite în iubire, să ajungă la toată bogăția plinătății înțelegerii, ca să cunoască misterul a lui Dumnezeu: Cristos, 3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. 4 Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin cuvinte atrăgătoare. 5 De fapt, dacă sunt absent cu trupul, sunt prezent cu duhul între voi, bucurându-mă și văzând buna-rânduială a voastră și tăria credinței voastre în Cristos.

  Plinătatea vieții în Cristos

      6 Așadar, după cum l-ați primit pe Cristos Isus, Domnul, tot așa să umblați în el, 7 înrădăcinați și zidiți în el, întăriți în credință, așa cum ați fost învățați, prisosind b în mulțumire. 8 Aveți grijă să nu vă subjuge cineva prin filozofie c și speculații fără sens după datina oamenilor, după principiile elementare ale lumii, și nu după Cristos. 9 În el locuiește toată plinătatea dumnezeirii trupește, 10 iar voi ați fost copleșiți de plinătate în el, care este capul oricărui principat și al oricărei puteri d. 11 Tot în el ați fost circumciși, dar nu cu o circumcizie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcizia lui Cristos. 12 Înmormântați fiind împreună cu el prin botez, ați și fost înviați, prin credință, împreună cu el, prin credința în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morți. 13 Pe voi, care erați morți pentru nelegiuirile și necircumcizia trupului vostru, v-a readus la viață împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile. 14 El a șters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră și l-a anulat, pironindu-l pe cruce. 15 A despuiat principatele și puterile și le-a făcut de ocară în văzul tuturor, după ce a triumfat e asupra lor, prin el însuși.

  Avertisment asupra practicilor superstițioase

      16 Așadar, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare și la băutură, cu privire la sărbătoare sau la lună nouă sau la sâmbătă. 17 Acestea sunt umbra celor ce vor veni, dar trupul este al lui Cristos. 18 Nimeni să nu vă răpească premiul, invocând ca pretext umilința și cultul îngerilor, bazându-se pe ceea ce a văzut f, îngâmfat în zadar de judecata lui trupească 19 și rupt de capul de la care tot trupul, susținut și unit prin încheieturi și ligamente, primește creșterea lui Dumnezeu.
       20 Dacă ați murit împreună cu Cristos față de principiile elementare ale lumii, de ce vă supuneți unei reguli ca și cum ați trăi în lume: 21 nu bea, nu gusta, nu te atinge 22 de lucrurile care toate sunt destinate distrugerii prin întrebuințare, după poruncile și învățăturile oamenilor? 23 Aceste reguli au în aparență un limbaj de înțelepciune prin devoțiuni de bunăvoie, umilințe și asceză corporală, dar nu sunt de nici o valoare decât pentru satisfacerea trupului.

   

  Note de subsol


  a Termenul grec mysterion este folosit: 1) în greaca clasică pentru a indica riturile de iniţiere (misterele Eleusine) legate de renaşterea vieţii după moartea din timpul iernii de la care se ajunge la speranţa unor vremuri fericite; 2) în LXX, termenul indică secrete ale lui Dumnezeu cu privire la destinul omului; 3) în evanghelii indică tainele împărăţiei; 4) în scrisorile pauline indică ansamblul planului lui Dumnezeu de mântuire realizată prin prezenţa lui Cristos între noi, mister ce trebuie făcut cunoscut de apostoli.
  b Câteva manuscrise importante adaugă: în el.
  c Pe timpul sfântului Paul, termenul de filozofie nu avea un sens negativ, ci indica acele învăţături care doreau să explice originea şi destinul lumii, uneori atingând probleme teologice. Totuşi, în acest verset, sfântul Paul are în vedere o ideologie contrară lui Dumnezeu care doreşte să explice, numai prin fenomenele naturii, originea şi scopul omului.
  d În lumea antică, aştrii erau consideraţi ca având suflet şi li se aducea cult. Însă religia revelată a israeliţilor aduce cult numai lui Iahve, care este numit Domnul, Dumnezeul oştirilor cereşti. Sfântul Paul se opune cu tărie oricărui dualism. "Puterile" au fost create prin Cristos şi pentru el. Cristos este principiul coeziunii universului. Evocând aceste puteri, Paul se referă la energiile care se manifestă în lume, la destin, la autorităţile politice care devin deseori tiranice, la forţele instinctive şi obscure care dirijează comportamentul oamenilor. Este vorba, în ultimă instanţă, de ideologiile care creează structuri ale păcatului. Dar vestea cea bună a NT nu se opreşte la analizarea fenomenelor cosmice şi a legilor sociale, ci este un mesaj de eliberare în Cristos, opunându-se oricărui fatalism care provoacă pesimism şi pasivitate. Cristos ne-a eliberat de orice sclavie şi ne-a deschis calea iubirii.
  e La început, termenul grec thriambeuein indica procesiunea şi cântecele la sărbătoarea zeului Dionysos. Preluat în latină, prin transcriere, termenul triumphare se referea la cortegiul fastuos care se făcea la primirea în Roma a unui general victorios.
  f Multe manuscrise au: nu a văzut.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro