1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Întâia epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Căci nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor și că toți au trecut prin mare.
  2. Și toți, întru Moise, au fost botezați în nor și în mare.
  3. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească;
  4. Și toți, aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos.
  5. Dar cei mai mulți dintre ei nu au plăcut lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie.
  6. Și acestea s-au făcut pilde pentru noi, ca să nu poftim la cele rele, cum au poftit aceia;
  7. Nici închinători la idoli să nu vă faceți, ca unii dintre ei, precum este scris: "A șezut poporul să mănânce și să bea și s-au sculat la joc";
  8. Nici să ne desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre ei, și au căzut, într-o zi, douăzeci și trei de mii;
  9. Nici să ispitim pe Domnul, precum L-au ispitit unii dintre ei și au pierit de șerpi;
  10. Nici să cârtiți, precum au cârtit unii dintre ei și au fost nimiciți de către pierzătorul.
  11. Și toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, și au fost scrise spre povățuirea noastră, la care au ajuns sfârșiturile veacurilor.
  12. De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă.
  13. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda.
  14. De aceea, iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli.
  15. Ca unor înțelepți vă vorbesc. Judecați voi ce vă spun.
  16. Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtășirea cu trupul lui Hristos?
  17. Că o pâine, un trup, suntem cei mulți; căci toți ne împărtășim dintr-o pâine.
  18. Priviți pe Israel după trup: Cei care mănâncă jertfele nu sunt ei, oare, părtași altarului?
  19. Deci ce spun eu? Că ce s-a jertfit pentru idol e ceva? Sau idolul este ceva?
  20. Ci (zic) că cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Și nu voiesc ca voi să fiți părtași ai demonilor.
  21. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor; nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor.
  22. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El?
  23. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.
  24. Nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui.
  25. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebați nimic pentru cugetul vostru.
  26. Căci "al Domnului este pământul și plinirea lui".
  27. Dacă cineva dintre necredincioși vă cheamă pe voi la masă și voiți să vă duceți, mâncați orice vă este pus înainte, fără să întrebați nimic pentru conștiință.
  28. Dar de vă va spune cineva: Aceasta este din jertfa idolilor, să nu mâncați pentru cel care v-a spus și pentru conștiință.
  29. Iar conștiința, zic, nu a ta însuți, ci a altuia. Căci de ce libertatea mea să fie judecată de o altă conștiință?
  30. Dacă eu sunt părtaș harului, de ce să fiu hulit pentru ceea ce aduc mulțumire?
  31. De aceea, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți.
  32. Nu fiți piatră de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu,
  33. Precum și eu plac tuturor în toate, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulți, ca să se mântuiască.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro