1 2 3 4 5

Epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scriem,
  2. Căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea.
  3. Atunci când vor zice: pace și liniște, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca și durerile peste cea însărcinată, și scăpare nu vor avea.
  4. Voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.
  5. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei; nu suntem ai nopții, nici ai întunericului.
  6. De aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem și să fim treji.
  7. Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; și cei ce se îmbată, noaptea se îmbată.
  8. Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire;
  9. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
  10. Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim.
  11. De aceea, îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți.
  12. Vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai-marii voștri în Domnul și vă povățuiesc;
  13. Și pentru lucrarea lor, să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiți între voi în bună pace.
  14. Vă rugăm însă, fraților, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți.
  15. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți.
  16. Bucurați-vă pururea.
  17. Rugați-vă neîncetat.
  18. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.
  19. Duhul să nu-l stingeți.
  20. Proorociile să nu le disprețuiți.
  21. Toate să le încercați; țineți ce este bine;
  22. Feriți-vă de orice înfățișare a răului.
  23. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit, și întreg duhul vostru, și sufletul, și trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
  24. Credincios este Cel care vă cheamă. El va și îndeplini.
  25. Fraților, rugați-vă pentru noi.
  26. Îmbrățișați pe toți frații cu sărutare sfântă.
  27. Vă îndemn stăruitor pe voi întru Domnul, ca să citiți scrisoarea aceasta tuturor sfinților frați.
  28. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro