1 2 3 4

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Eu te îndemn deci stăruitor în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, Care va să judece viii și morții, la arătarea Lui și în împărăția Lui;
  2. Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare și învățătura.
  3. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci - dornici să-și desfăteze auzul - își vor grămădi învățători după poftele lor,
  4. Și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.
  5. Tu fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin!
  6. Că eu de-acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat.
  7. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit.
  8. De acum mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui.
  9. Silește-te să vii curând la mine,
  10. Că Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat și s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmația;
  11. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos în slujire.
  12. Pe Tihic l-am trimis la Efes.
  13. Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum și cărțile, mai ales pergamentele.
  14. Alexandru arămarul mi-a făcut multe rele; Domnul să-i răsplătească după faptele lui.
  15. Păzește-te și tu de el, căci s-a împotrivit foarte mult cuvântărilor noastre.
  16. La întâia mea apărare, nimeni nu mi-a venit într-ajutor, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală!
  17. Dar Domnul mi-a stat într-ajutor și m-a întărit, pentru ca, prin mine, Evanghelia să fie pe deplin vestită și s-o audă toate neamurile; iar eu am fost izbăvit din gura leului.
  18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, în împărăția Sa cerească. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!
  19. Îmbrățișează pe Priscila și pe Acvila și casa lui Onisifor.
  20. Erast a rămas în Corint; pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav.
  21. Silește-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrățișează Eubul și Pudențiu și Linos și Claudia și frații toți.
  22. Domnul Iisus Hristos să fie cu duhul tău! Harul fie cu voi! Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro