1

Cântarea celor trei tineri

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Și stând Azaria în mijlocul focului, și deschizând gura sa, așa s-a rugat, zicând:
  2. "Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci.
  3. Că drept ești în toate câte ai făcut nouă, și toate lucrurile Tale sunt adevărate, și drepte căile Tale și toate judecățile Tale adevărate.
  4. Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și asupra cetății celei sfinte a părinților noștri, Ierusalimul; că în adevăr și dreptate ai adus acestea peste noi din pricina păcatelor noastre:
  5. Că am păcătuit, că am făcut fărădelege, depărtându-ne de la Tine.
  6. Și am greșit în toate, și poruncile Tale n-am ascultat, nici le-am păzit, nici le-am făcut, după cum ne-ai poruncit nouă, ca să ne fie bine.
  7. Și câte ai adus și ai făcut nouă în dreaptă judecată sunt.
  8. Tu ne-ai dat în mâinile vrăjmașilor noștri, oameni fără lege și cei mai răi dintre nelegiuiți, unui rege nedrept, cel mai rău care este pe pământ.
  9. Și astăzi nu mai putem să deschidem gura; rușine și ocară ne-am făcut robilor Tăi și celor ce Te cinstesc pe Tine.
  10. Nu ne părăsi pe noi pentru totdeauna, pentru numele Tău, și nu strica legământul Tău.
  11. Și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău, și pentru Israel, sfântul Tău,
  12. Cărora le-ai făgăduit să le înmulțești seminția lor, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării.
  13. Căci, Stăpâne, ne-am împuținat mai mult decât toate neamurile și suntem umiliți astăzi, în tot pământul, pentru păcatele noastre.
  14. Și nu mai este în vremea aceasta căpetenie, prooroc, nici conducător, nici ardere de tot, nici jertfă, nici prinos, nici tămâie, nici loc unde să aducem înaintea Ta pârga noastră și să aflăm har la Tine.
  15. Ci cu suflet zdrobit și cu duh umilit să fim primiți de Tine.
  16. Ca ardere de tot de berbeci si de junci, ca zeci de mii de miei grași, așa să fie jertfa noastră înaintea Ta astăzi și înțelegere să găsească la Tine; că nu este rușine celor ce nădăjduiesc în Tine.
  17. Și acum urmăm ție cu toată inima, și ne temem de Tine, și căutăm fața Ta.
  18. Să nu ne rușinezi pe noi, ci fă cu noi după îndurarea Ta și după mulțimea milei Tale.
  19. Și ne scoate pe noi după minunile Tale, și dă mărire numelui Tău, Doamne; și să se rușineze toți cei ce arată robilor Tăi rele.
  20. Și să se rușineze de toată puterea Ta, și tăria lor să se sfărâme.
  21. Și să știe că Tu ești Domn, Dumnezeu singur, și slăvit peste toată lumea".
  22. Și n-au încetat slujitorii regelui, care îi aruncaseră în cuptor, să înfierbânte cuptorul cu catran și cu smoală și cu câlți și cu viță.
  23. Și vâlvătaia se ridica deasupra cuptorului, de patruzeci și nouă de coți.
  24. Și izbucnind afară, ea a ars pe Caldeii care se aflau în jurul cuptorului.
  25. Iar îngerul Domnului s-a coborât la Azaria și la cei trei prieteni ai lui în cuptor și a stins văpaia.
  26. Și le-a suflat în mijlocul cuptorului ca o răcoare de adiere și de rouă, așa că focul nu i-a mai atins; nu le-a mai pricinuit nici dureri, nici teamă.
  27. Și acei trei, într-un singur glas, au lăudat, au slăvit și au binecuvântat pe Dumnezeu în cuptor, zicând:
  28. "Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaînălțat întru toți vecii.
  29. Binecuvântat este numele cel sfânt al slavei Tale, și prealăudat și preaînălțat întru toți vecii.
  30. Binecuvântat ești în locașul sfintei Tale slave, lăudat și preaslăvit în veci.
  31. Binecuvântat ești Cel ce vezi adâncurile și șezi pe heruvimi și lăudat și preaînălțat în veci.
  32. Binecuvântat ești pe scaunul împărăției Tale și prealăudat și preaînălțat în veci.
  33. Binecuvântat ești pe bolta cerului și prealăudat și preaslăvit în veci.
  34. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați pe El în veci.
  35. Binecuvântați, ceruri, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  36. Binecuvântați, îngeri, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  37. Binecuvântați, ape și toate cele mai presus de cer, pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați pe El în veci.
  38. Binecuvântați, toate puterile Domnului, pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați pe El în veci.
  39. Binecuvântați, soare și lună, pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați în veci.
  40. Binecuvântați, stelele cerului, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  41. Binecuvântați, toată ploaia și roua, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  42. Binecuvântați, toate vânturile, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El intru toți vecii.
  43. Binecuvântați, foc și căldură, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați în veci.
  44. Binecuvântați, frig și căldură, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  45. Binecuvântați, rouă și zăpadă, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  46. Binecuvântați, nopți și zile, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  47. Binecuvântați, lumină și întuneric, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  48. Binecuvântați, gheață și ger, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  49. Binecuvântați, brume și zăpezi, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  50. Binecuvântați, fulgere și nori, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  51. Binecuvintează, pământule, pe Domnul, laudă și-L preaînalță în veci.
  52. Binecuvântați, munți și dealuri, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  53. Binecuvântați, toate cele ce răsăriți pe pământ, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  54. Binecuvântați, izvoare, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci,
  55. Binecuvântați, mări și râuri, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  56. Binecuvântați, chiți și toate cele ce se mișcă în ape, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  57. Binecuvântați, toate păsările cerului, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  58. Binecuvântați, toate fiarele și toate dobitoacele, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  59. Binecuvântați, voi fiii oamenilor, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  60. Binecuvintează, Israel, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  61. Binecuvântați, preoți, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  62. Binecuvântați, slujitori, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  63. Binecuvântați, voi duhuri și suflete ale drepților, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  64. Binecuvântați, voi cei sfinți și smeriți cu inima, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci.
  65. Binecuvântați, Anania, Azaria, și Misael, pe Domnul, lăudați și-L preaînălțați pe El în veci; că ne-a scos pe noi din locuința morților, și din mâna morții ne-a smuls pe noi, și ne-a izbăvit pe noi din mijlocul cuptorului care arde cu văpaie de foc, și din mijlocul văpăii ne-a izbăvit pe noi.
  66. Mărturisiți-vă Domnului, că este bun, că în veac este mila Lui.
  67. Binecuvântați pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, toți care vă închinați Lui, lăudați și mulțumiți, că în veac este mila Lui".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro