1 2

Avacum

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Voi sta de strajă și mă voi așeza în turnul cel de veghe ca să priveghez și să văd ce-mi va grăi mie și ce-mi va răspunde la tânguirea mea.
  2. Și Domnul mi-a răspuns și mi-a zis: "Scrie vedenia și o sapă cu slove pe table, ca să se poată citi ușor;
  3. Căci este o vedenie pentru un timp hotărât; ea se va împlini la vreme și nu va fi vedenie mincinoasă. Dacă întârzie, așteapt-o, căci ea va veni sigur, fără greș.
  4. Iată că va pieri acela al cărui suflet nu este pe calea cea dreaptă, iar dreptul din credință va fi viu!
  5. Cât de mult va fi copleșit vrăjmașul, omul cel trufaș, și nu va rămâne cu viață el, care ține gura lui căscată ca locuința morților și nu se satură ca moartea; el, care adună toate neamurile și cuprinde în el toate popoarele!
  6. Oare toate aceste popoare nu vor rosti împotriva lui pilde, fabule și cuvinte cu tâlc? și vor zice: "Vai de cel ce-și sporește averea cu ceea ce nu este al lui - până când? - și se încarcă cu povara zălogurilor luate!
  7. Oare nu se vor scula fără de veste cei ce te-au împrumutat și nu se vor trezi oare călăii tăi? Și tu vei ajunge prada lor!
  8. Și fiindcă tu ai prădat popoare fără număr, și celelalte neamuri te vor prăda pe tine, din pricina vărsărilor de sânge și a silniciilor săvârșite împotriva țării, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor lor.
  9. Vai de cei ce strâng câștiguri nelegiuite pentru casa lor și își așează sus de tot cuibul, ca să scape din mâna nenorocirii!
  10. Prin sfaturile tale ai hărăzit rușine casei tale, ai nimicit multe popoare și de aceea vei ispăși cu sufletul tău!
  11. Căci piatra cea din zid strigă și grinda din căpriorii casei îi răspunde.
  12. Vai de cel ce zidește cetatea cu vărsări de sânge și o întemeiază pe fărădelegi!
  13. Oare nu este aceasta o rânduială de la Domnul Savaot că popoarele se trudesc pentru foc și neamurile se muncesc pentru nimica toată?
  14. Căci pământul se va umple de cunoștința slavei Domnului, întocmai ca apele care acoperă sânul mării.
  15. Vai de cel ce adapă pe prietenul său din cupa lui otrăvită, până îl îmbată, ca să vadă goliciunea lui!
  16. Tu te-ai săturat de ocară în loc de mărire; bea și tu și te îmbată! Atunci cupa dreptei Domnului se va întoarce împotriva ta și rușinea va acoperi mărirea ta.
  17. Căci silnicia împotriva Libanului te va acoperi și distrugerea dobitoacelor te va înfricoșa din pricina sângelui vărsat și a silniciilor făcute țărilor și cetăților și tuturor locuitorilor din ele.
  18. La ce slujește un chip cioplit, ca să-l facă meșterul său? Un chip turnat și o proorocie mincinoasă, ca să-și pună nădejdea în ele cel care le face, făurind idoli fără glas?
  19. Vai de cel care zice lemnului: "Deșteaptă-te!" și pietrei mute: "Trezește-te!" Ne poate ea învăța? Poleită cu aur și cu argint, ea nu are în ea suflare de viață.
  20. Dar Domnul este în templul Său cel sfânt; pământule întreg, taci înaintea Lui!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro