1 2 3 4

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu;
  2. Cugetați cele de sus, nu cele de pe pământ;
  3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu.
  4. Iar când Hristos, Care este viața voastră, Se va arăta, atunci și voi, împreună cu El, vă veți arăta întru slavă.
  5. Drept aceea, omorâți mădularele voastre, cele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este închinare la idoli,
  6. Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării,
  7. În care păcate ați umblat și voi odinioară, pe când trăiați în ele.
  8. Acum deci vă lepădați și voi de toate acestea: mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră.
  9. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui,
  10. Și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește, spre deplină cunoștință, după chipul Celui ce l-a zidit,
  11. Unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate și întru toți Hristos.
  12. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare,
  13. Îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi.
  14. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura desăvârșirii.
  15. Și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; și fiți mulțumitori.
  16. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi, cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-I, în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești.
  17. Orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl.
  18. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine, în Domnul.
  19. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele.
  20. Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului.
  21. Părinților, nu ațâțați la mânie pe copiii voștri, ca să nu se deznădăjduiască.
  22. Slugilor, ascultați întru toate pe stăpânii voștri cei trupești, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăția inimii, temându-vă de Domnul.
  23. Orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni,
  24. Bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii; căci Domnului Hristos slujiți.
  25. Iar cel ce face nedreptate își va lua plata nedreptății, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro