1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ecclesiastul

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Și iarăși am luat aminte la toate silniciile care se săvârșesc sub soare. Și iată lacrimile celor apăsați și nimeni nu era care să-i mângâie, iar în mâna celor silnici toată asuprirea și nici un mângâietor nu se găsea!
  2. Și am fericit pe cei ce au murit în vremi străvechi mai mult decât pe cei vii care sunt acum în viață.
  3. Iar mai fericit și decât unii și decât alții este cel ce n-a venit pe lume, cel care n-a văzut faptele cele rele care se săvârșesc sub soare.
  4. Și am văzut că toată strădania și toată izbânda omului la lucru nu este decât pizma unuia față de altul. Și aceasta este deșertăciune și vânare de vânt!
  5. Nebunul stă cu mâinile în sân și își mănâncă singur timpul zicând:
  6. "Mai de preț este un pumn plin de odihnă decât doi pumni plini de trudă și de vânare de vânt".
  7. Și iarăși am văzut o nepotrivire sub soare:
  8. Este câte un om care este stingher și care nu are nici copil, nici frate și totuși lucrul nu-l mai sfârșește și ochii lui nu se mai satură de bogăție. Dar vine o vreme când zice: "Pentru cine m-am trudit și am lipsit sufletul meu de traiul cel bun?" Și aceasta este deșertăciune și rea îndeletnicire.
  9. Mai fericiți sunt doi laolaltă decât unul, fiindcă au răsplată bună pentru munca lor;
  10. Căci dacă unul cade, îl scoală tovarășul lui. Dar vai de cel singur care cade și nu este cel de-al doilea ca să-l ridice!
  11. Asemenea când doi se culcă se încălzesc, iar unul cum s-ar putea încălzi?
  12. Și dacă unul este luat fără de veste, cel de-al doilea sare pentru el; căci sfoara pusă în trei nu se rupe degrabă.
  13. Mai de preț este un copil sărman și înțelept decât un rege bătrân și nebun, care nu mai este în stare să asculte de sfaturi;
  14. Căci el poate să iasă din închisoare ca să domnească, deși s-a născut sărac în țara celuilalt.
  15. Văzut-am pe toți cei vii care merg sub soare îmbulzindu-se lângă tânărul care va sta în locul regelui ca moștenitor.
  16. Și nu se mai sfârșea poporul în fruntea căruia era; totuși urmașii lui nu se vor bucura de el. Și aceasta este deșertăciune și vânare de vânt.
  17. Ia seama la picioarele tale când te duci în templul Domnului. Dacă te apropii să asculți este mai bine, decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu decât să facă rău.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro