1 2 3 4 5 6

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați-l, pe unul ca acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită.
  2. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos.
  3. Căci de se socotește cineva că este ceva, deși nu este nimic, se înșeală pe sine însuși.
  4. Iar fapta lui însuși să și-o cerceteze fiecare și atunci va avea laudă, dar numai față de sine însuși și nu față de altul.
  5. Căci fiecare își va purta sarcina sa.
  6. Cel care primește cuvântul învățăturii să facă parte învățătorului său din toate bunurile.
  7. Nu vă amăgiți: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va și secera.
  8. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică.
  9. Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi.
  10. Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toți, dar mai ales către cei de o credință cu noi.
  11. Vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.
  12. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos.
  13. Căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiați voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru.
  14. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, și eu pentru lume!
  15. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă.
  16. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, - pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu!
  17. De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus.
  18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro