1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sfânta Evanghelie după Marcu

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Și ieșind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învățătorule, privește ce fel de pietre și ce clădiri!
  2. Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească.
  3. Și șezând pe Muntele Măslinilor, în fața templului, Îl întrebau, de o parte, Petru, Iacov, Ioan și cu Andrei:
  4. Spune-ne nouă când vor fi acestea? Și care va fi semnul când va fi să se împlinească toate acestea?
  5. Iar Iisus a început să le spună: Vedeți să nu vă înșele cineva.
  6. Căci mulți vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu, și vor amăgi pe mulți.
  7. Iar când veți auzi de războaie, și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârșitul.
  8. Și se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție, vor fi cutremure pe alocuri și foamete și tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor.
  9. Luați seama la voi înșivă. Că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor, pentru Mine, spre mărturie lor.
  10. Ci mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile.
  11. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt.
  12. Și va da frate pe frate la moarte și tată pe copil și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și îi vor ucide.
  13. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui.
  14. Iar când veți vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine - cine citește să înțeleagă - atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munți,
  15. Și cel de pe acoperiș să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-și ia ceva din casa sa,
  16. Și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă îndărăt, ca să-și ia haina.
  17. Dar vai celor ce vor avea în pântece și celor ce vor alăpta în zilele acelea!
  18. Rugați-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna.
  19. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, și nici nu va mai fi.
  20. Și de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși, pe care i-a ales, a scurtat acele zile.
  21. Și atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Hristos, sau iată acolo, să nu credeți.
  22. Se vor scula hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor face semne și minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleși.
  23. Dar voi luați seama. Iată dinainte v-am spus vouă toate.
  24. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei.
  25. Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina.
  26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă și cu slavă.
  27. Și atunci El va trimite pe îngeri și va aduna pe aleșii Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
  28. Învățați de la smochin pilda: Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape.
  29. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că El este aproape, lângă uși.
  30. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.
  31. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
  32. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
  33. Luați aminte, privegheați și vă rugați, că nu știți când va fi acea vreme.
  34. Este ca un om care a plecat în altă țară și, lăsându-și casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze.
  35. Vegheați, dar, că nu știți când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața.
  36. Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle pe voi dormind.
  37. Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheați!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro