1 2 3

Naum

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Proorocie despre Ninive. Cartea vedeniei lui Naum cel din Elcoș.
  2. Domnul este un Dumnezeu zelos, Domnul se răzbună, El cunoaște mânia. Domnul se răzbună pe potrivnicii Săi și împotriva dușmanilor Săi stă neînduplecat.
  3. Domnul este îndelung-răbdător și mult-milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor și în furtună Își face loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui.
  4. El ceartă marea și o deșartă și toate râurile cele mari le seacă; Vasanul și Carmelul se ofilesc și floarea Libanului se veștejește;
  5. Munții se cutremură înaintea Lui și calinele se fac una cu pământul; pământul se zbuciumă în fața Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea.
  6. Împotriva furiei Lui cine stă și cine poate să stăvilească iuțimea urgiei Lui? Văpaia mâniei Lui se varsă ca focul și stâncile se prăvălesc în fața Lui!
  7. Bun este Domnul; loc de scăpare în zi de strâmtorare, și pe cei ce se încred în El îi știe!
  8. Dar, printr-o revărsare de ape, va nimici locul Ninivei și pe vrăjmașii Lui până în întuneric îi va urmări.
  9. Ce puneți la cale împotriva Domnului? El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori.
  10. Căci se încâlcesc unii într-alții ca mărăcinii, când se îmbată la ospețele lor; pentru aceasta mistuiți vor fi ca paiele uscate.
  11. Din tine a ieșit urzitorul de rele împotriva Domnului și cel ce sfătuiește fapte ticăloase.
  12. Așa grăiește Domnul: "Vor fi pierduți și secerați, oricât ar fi de viteji și de mulți!"
  13. Și te-am smerit, dar nu te voi mai smeri. Voi sfărâma jugul de pe grumazul tău și voi rupe lanțurile tale!
  14. Și iată ce a poruncit Domnul pentru tine: "Nu vor mai fi urmași cu numele tău; din casa dumnezeilor tăi voi sfărâma chipurile cioplite și turnate și mormântul tău îl voi pregăti, căci de puțin preț ai fost!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro