1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Iubiților, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu; în ele vreau ca, prin amintirile voastre, să vă trezesc în judecata dreaptă.
  2. Aduceți-vă aminte de cuvintele prezise de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului dată prin apostolii voștri.
  3. Mai înainte de toate, să știți că vor veni în zilele de pe urmă batjocoritori sarcastici care trăiesc după propriile lor pofte
  4. și vor spune: "Unde este promisiunea venirii lui? Iată, părinții voștri au murit și toate rămân așa cum erau la începutul creației".
  5. Aceștia ignoră cu bună știință că de la început au fost cerurile și un pământ care din apă și prin apă s-a format la cuvântul lui Dumnezeu
  6. și, prin acestea, lumea de atunci a pierit înecată în apă.
  7. Dar prin același cuvânt cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc, ținute pentru ziua judecății și a pieirii oamenilor necredincioși.
  8. Dar aceasta să n-o uitați, iubiților, că o zi la Domnul este ca o mie de ani și o mie de ani ca o singură zi.
  9. Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire.
  10. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț; în ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet, elementele se vor distruge în foc, la fel și pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite.
  11. Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă și evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră,
  12. așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar elementele, arzând, se vor mistui.
  13. Dar noi așteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea.
  14. De aceea, iubiților, întrucât așteptați acestea, străduiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur și fără prihană.
  15. Să considerați ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, așa cum v-a scris și iubitul nostru frate Paul, după înțelepciunea care i s-a dat,
  16. precum o face în toate scrisorile în care vorbește despre acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și incompetenți le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire.
  17. Așadar, voi, iubiților, știind de mai înainte, fiți atenți ca nu cumva, lăsându-vă târâți de eroarea nelegiuiților, să cădeți din statornicia voastră.
  18. Dar creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și a Mântuitorului Isus Cristos. Lui [să-i fie] gloria acum și în ziua veșniciei. Amin.

  Ziua Domnului va veni cu siguranță

  Capitolul 3

  1 Iubiților, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu; în ele vreau ca, prin amintirile voastre, să vă trezesc în judecata dreaptă. 2 Aduceți-vă aminte de cuvintele prezise de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului dată prin apostolii voștri.
       3 Mai înainte de toate, să știți că vor veni în zilele de pe urmă batjocoritori sarcastici care trăiesc după propriile lor pofte 4 și vor spune: "Unde este promisiunea venirii lui? Iată, părinții voștri au murit și toate rămân așa cum erau la începutul creației". 5 Aceștia ignoră cu bună știință a că de la început au fost cerurile și un pământ care din apă și prin apă s-a format la cuvântul lui Dumnezeu 6 și, prin acestea, lumea de atunci a pierit înecată în apă. 7 Dar prin același cuvânt cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc, ținute pentru ziua judecății și a pieirii oamenilor necredincioși.
       8 Dar aceasta să n-o uitați, iubiților, că o zi la Domnul este ca o mie de ani și o mie de ani ca o singură zi. 9 Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător față de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toți să ajungă la convertire. 10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoț; în ziua aceea, cerurile vor dispărea cu vuiet, elementele b se vor distruge în foc, la fel și pământul cu toate lucrurile care vor fi găsite c.
       11 Deci, dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă și evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, 12 așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar elementele, arzând, se vor mistui. 13 Dar noi așteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea.

  Învățătura autentică a sfântului Paul

      14 De aceea, iubiților, întrucât așteptați acestea, străduiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur și fără prihană. 15 Să considerați ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru, așa cum v-a scris și iubitul nostru frate Paul, după înțelepciunea care i s-a dat, 16 precum o face în toate scrisorile în care vorbește despre acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și incompetenți le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor pieire.

  Concluzie

      17 Așadar, voi, iubiților, știind de mai înainte, fiți atenți ca nu cumva, lăsându-vă târâți de eroarea nelegiuiților, să cădeți din statornicia voastră. 18 Dar creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și a Mântuitorului Isus Cristos. Lui [să-i fie] gloria acum și în ziua veșniciei. Amin d.

   

  Note de subsol


  a Argumentaţia învăţătorilor falşi este legată de mentalitatea lor despre originea lumii. În filozofia greacă, materia este considerată ca fiind veşnică. Dimpotrivă, autorul aminteşte că lumea a fost creată de Dumnezeu prin cuvântul său atotputernic, iar potopul arată că lumea aceasta este fragilă şi într-un fel prevesteşte judecata finală.
  b Termenul grec stoicheia se poate referi: 1) după filozofia stoică, la elementele primordiale ale universului (apă, aer, pământ şi foc). Stoicii susţineau că originea lumii este din foc, iar prin compunerea elementelor primordiale se explică toate lucrurile existente. Ei consideră că toate se îndreaptă spre o conflagraţie cosmică în care toate se vor reduce la elementele primordiale şi în cele din urmă la foc. Procesul era considerat ciclic; 2) după concepţia greco-iudaică, se referă la corpurile cereşti (soare, stele, lună, pământ). Mai probabilă este prima interpretare.
  c Unele manuscrise au: vor fi găsite distruse, iar altele omit.
  d Unele manuscrise omit: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro