1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, Silvan și Timotei, către Biserica tesalonicenilor [care este] în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus Cristos:
  2. har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos.
  3. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru voi, fraților, așa cum se cuvine, căci credința voastră crește mult și sporește iubirea unuia față de altul și a noastră, a tuturor, unii către alții,
  4. astfel încât noi înșine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră în toate persecuțiile voastre și în încercările pe care le primiți.
  5. Ele sunt dovada judecății drepte a lui Dumnezeu ca să deveniți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți.
  6. Într-adevăr, este drept înaintea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri,
  7. iar vouă, celor încercați, [să vă dea] alinare împreună cu noi, când Domnul Isus se va arăta din ceruri, cu îngerii puterii sale,
  8. într-o flacără de foc, pedepsindu-i pe cei care nu-l recunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus.
  9. Ei vor fi pedepsiți cu pieire veșnică, departe de fața Domnului și de gloria puterii sale,
  10. atunci, în ziua aceea, când el va veni ca să fie preamărit în sfinții săi și să fie admirat în toți cei care cred, [între care veți fi și voi] pentru că ați crezut în mărturia noastră.
  11. Pentru aceasta ne și rugăm neîncetat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui și să împlinească cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței,
  12. așa încât să fie preamărit în voi numele Domnului nostru Isus, și voi în el, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Cristos.

  Destinatarii și salutul

  Capitolul 1

  1 Paul, Silvan și Timotei, către Biserica tesalonicenilor [care este] în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus Cristos: 2 har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru a și de la Domnul Isus Cristos.


  I. PARTEA DOCTRINARĂ

  Judecata la venirea lui Cristos

      3 Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru voi, fraților, așa cum se cuvine, căci credința voastră crește mult și sporește iubirea unuia față de altul și a noastră, a tuturor, unii către alții, 4 astfel încât noi înșine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră în toate persecuțiile voastre și în încercările pe care le primiți. 5 Ele sunt dovada judecății drepte a lui Dumnezeu ca să deveniți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. 6 Într-adevăr, este drept înaintea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri, 7 iar vouă, celor încercați, [să vă dea] alinare împreună cu noi, când Domnul Isus se va arăta din ceruri, cu îngerii puterii sale, 8 într-o flacără de foc, pedepsindu-i pe cei care nu-l recunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus. 9 Ei vor fi pedepsiți cu pieire veșnică, departe de fața Domnului și de gloria puterii sale, 10 atunci, în ziua aceea, când el va veni ca să fie preamărit în sfinții săi și să fie admirat în toți cei care cred, [între care veți fi și voi] pentru că ați crezut în mărturia noastră. 11 Pentru aceasta ne și rugăm neîncetat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui și să împlinească cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței, 12 așa încât să fie preamărit în voi numele Domnului nostru Isus, și voi în el, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Cristos.

   

  Note de subsol


  a În manuscrisele vechi apar şi alte variante: de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul...; de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Cristos; de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul nostru Isus Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro