1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. În rest, fraților, rugați-vă pentru noi ca să se răspândească cuvântul Domnului și să fie preamărit la fel ca la voi
  2. și să fim mântuiți de oamenii rătăciți și răi, căci nu toți au credință.
  3. Dar Domnul este credincios. El vă va întări și vă va apăra de Cel Rău.
  4. Suntem convinși în Domnul cu privire la voi că faceți și veți face ceea ce v-am poruncit.
  5. Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu și spre ascultarea lui Cristos.
  6. Vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să stați departe de orice frate care umblă în neorânduială și nu ține tradiția pe care a primit-o de la noi,
  7. căci voi înșivă știți cum trebuie să ne imitați. Noi n-am umblat în neorânduială între voi,
  8. nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă și osteneală, noaptea și ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi.
  9. Nu că n-am fi avut dreptul, ci ca să vă dăm în noi înșine un exemplu pentru a fi imitați.
  10. Căci și când eram la voi, v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce.
  11. Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot.
  12. Unora ca aceștia le poruncim și-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-și mănânce pâinea proprie, muncind în liniște.
  13. Însă voi, fraților, să nu obosiți în a face bine.
  14. Dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această scrisoare, pe acesta însemnați-l și să nu mai aveți nici un fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine.
  15. Totuși, să nu-l considerați ca dușman, ci mustrați-l ca pe un frate.
  16. Însuși Domnul păcii să vă dăruiască pacea întotdeauna și în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!
  17. Salutul [e scris] cu mâna mea, Paul. Acesta este semnul meu pe orice scrisoare. Așa scriu eu.
  18. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toți!

  Îndemn la rugăciune

  Capitolul 3

  1 În rest, fraților, rugați-vă pentru noi ca să se răspândească cuvântul Domnului și să fie preamărit la fel ca la voi 2 și să fim mântuiți de oamenii rătăciți și răi, căci nu toți au credință. 3 Dar Domnul este credincios. El vă va întări și vă va apăra de Cel Rău. 4 Suntem convinși în Domnul cu privire la voi că faceți și veți face ceea ce v-am poruncit. 5 Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu și spre ascultarea lui Cristos.

  Îndemn la muncă

      6 Vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să stați departe de orice frate care umblă în neorânduială și nu ține tradiția pe care a primit-o a de la noi, 7 căci voi înșivă știți cum trebuie să ne imitați. Noi n-am umblat în neorânduială între voi, 8 nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă și osteneală, noaptea și ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. 9 Nu că n-am fi avut dreptul, ci ca să vă dăm în noi înșine un exemplu pentru a fi imitați. 10 Căci și când eram la voi, v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 11 Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot b. 12 Unora ca aceștia le poruncim și-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-și mănânce pâinea proprie, muncind în liniște.
       13 Însă voi, fraților, să nu obosiți în a face bine. 14 Dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această scrisoare, pe acesta însemnați-l și să nu mai aveți nici un fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine. 15 Totuși, să nu-l considerați ca dușman, ci mustrați-l ca pe un frate.
  Binecuvântarea și salutul final

       16 Însuși Domnul păcii să vă dăruiască pacea întotdeauna și în orice fel c. Domnul să fie cu voi toți!
       17 Salutul [e scris] cu mâna mea, Paul. Acesta este semnul meu pe orice scrisoare. Așa scriu eu.
       18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toți! d

   

  Note de subsol


  a În manuscrise apar mai multe variante: au primit-o sau aţi primit-o.
  b Nu avem nici un indiciu în contextul scrisorilor către tesaloniceni că cei care "umblă în neorânduială" ar fi acei creştini care ar trăi într-o veghe continuă, aşteptând venirea iminentă a parusiei. Mai degrabă este vorba despre dezordinile sociale cauzate de o atitudine binecunoscută în Orient de lipsă de angajare în muncă, dublată de curiozitate şi flecăreală.
  c O serie de manuscrise importante au: în orice loc.
  d Deşi mărturia manuscriselor este în favoarea variantei cu: Amin final, mulţi exegeţi consideră că este un adaos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro