1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul și Timotei, slujitori ai lui Cristos Isus, către toți sfinții în Cristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii:
  2. har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos.
  3. Îi aduc mulțumire Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de voi,
  4. totdeauna, în fiecare rugăciune a mea pentru voi toți, rugăciune pe care o fac cu bucurie
  5. pentru participarea voastră la evanghelie din prima zi și până acum.
  6. Sunt pe deplin convins că cel care a început în voi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Cristos Isus.
  7. Ca atare, este drept să cred aceasta despre voi toți, pentru că vă am în inima mea pe voi toți care luați parte, împreună cu mine, la același har, atât în lanțuri, cât și în apărarea și întărirea evangheliei,
  8. căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe voi toți cu aceleași sentimente ca ale lui Cristos Isus.
  9. Și pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și discernământ în toate,
  10. ca să distingeți ceea ce este mai bun, așa încât să fiți curați și neprihăniți pentru ziua lui Cristos,
  11. plini de rodul dreptății care [se obține] prin Isus Cristos spre gloria și preamărirea lui Dumnezeu.
  12. Vreau să știți, fraților, că cele ce mi se întâmplă au venit mai degrabă în folosul evangheliei,
  13. așa încât este clar pentru tot Pretoriul și pentru toți ceilalți că lanțurile mele sunt datorită lui Cristos,
  14. și, întăriți în Domnul de lanțurile mele, cei mai mulți dintre frați au îndrăznit și mai mult să predice cuvântul fără frică.
  15. Unii, ce-i drept, îl predică pe Cristos din invidie sau din duh de ceartă, pe când alții, din bunăvoință.
  16. Aceștia o fac din iubire, știind că eu stau aici pentru apărarea evangheliei,
  17. ceilalți însă îl predică pe Cristos din gelozie, nu cu intenții curate, ci cu intenția de a-mi mări necazul lanțurilor mele.
  18. Dar ce importanță are? Numai ca în orice fel, fie din fățărnicie, fie cu sinceritate, Cristos să fie vestit. Și pentru aceasta mă bucur și mă voi bucura,
  19. căci știu că aceasta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră și prin ajutorul Duhului lui Isus Cristos,
  20. potrivit cu așteptarea și speranța mea că nu voi fi făcut de rușine în nimic, ci ca, în mod public, acum ca și întotdeauna, să fie preamărit Cristos în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte,
  21. căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este un câștig.
  22. Dar dacă a trăi în trup îmi este de folos pentru lucrare, nu știu ce să aleg.
  23. Sunt constrâns de acestea două: am dorința să mă despart [de viața aceasta] și să fiu cu Cristos, și aceasta ar fi cu mult mai bine.
  24. Însă este mai de folos pentru voi să rămân în trup
  25. și, convins de aceasta, știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți spre creșterea și bucuria credinței voastre,
  26. ca, prin revenirea mea la voi, să prisosească lauda voastră în Cristos Isus prin mine.
  27. Numai să vă purtați în chip vrednic de evanghelia lui Isus Cristos pentru că, fie că voi veni la voi și vă voi vedea, fie că voi rămâne departe și voi auzi despre faptele voastre, să rămâneți într-un singur duh, luptând împreună, într-un cuget, pentru credința evangheliei.
  28. Nu vă lăsați înspăimântați întru nimic de adversarii voștri. Aceasta este pentru ei un semn al pieirii, însă pentru voi, al mântuirii, și aceasta [vine] de la Dumnezeu.
  29. Căci datorită lui Cristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci și să suferiți pentru el,
  30. având de dus aceeași luptă pe care ați văzut-o în mine și pe care ați auzit că o duc și acum.

  Destinatarii - salutul

  Capitolul 1

  1 Paul și Timotei, slujitori ai lui Cristos Isus, către toți sfinții în Cristos Isus, care sunt în Filipi a, împreună cu episcopii b și diaconii: 2 har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos.

  Rugăciune de mulțumire
  pentru comunitatea din Filipi


      3 Îi aduc mulțumire Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de voi, 4 totdeauna, în fiecare rugăciune a mea pentru voi toți, rugăciune pe care o fac cu bucurie 5 pentru participarea voastră la evanghelie din prima zi și până acum. 6 Sunt pe deplin convins că cel care a început în voi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Cristos Isus. 7 Ca atare, este drept să cred aceasta despre voi toți, pentru că vă am în inima mea pe voi toți care luați parte, împreună cu mine, la același har, atât în lanțuri, cât și în apărarea și întărirea evangheliei, 8 căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe voi toți cu aceleași sentimente ca ale lui Cristos Isus. 9 Și pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și discernământ în toate, 10 ca să distingeți ceea ce este mai bun, așa încât să fiți curați și neprihăniți pentru ziua lui Cristos, 11 plini de rodul dreptății care [se obține] prin Isus Cristos spre gloria și preamărirea lui Dumnezeu.

  Situația lui Paul

      12 Vreau să știți, fraților, că cele ce mi se întâmplă au venit mai degrabă în folosul evangheliei, 13 așa încât este clar pentru tot Pretoriul și pentru toți ceilalți că lanțurile mele sunt datorită lui Cristos, 14 și, întăriți în Domnul de lanțurile mele, cei mai mulți dintre frați au îndrăznit și mai mult să predice cuvântul c fără frică.
       15 Unii, ce-i drept, îl predică pe Cristos din invidie sau din duh de ceartă, pe când alții, din bunăvoință. 16 Aceștia o fac din iubire, știind că eu stau aici pentru apărarea evangheliei, 17 ceilalți însă îl predică pe Cristos din gelozie, nu cu intenții curate, ci cu intenția de a-mi mări necazul lanțurilor mele. 18 Dar ce importanță are? Numai ca în orice fel, fie din fățărnicie, fie cu sinceritate, Cristos să fie vestit. Și pentru aceasta mă bucur și mă voi bucura, 19 căci știu că aceasta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră și prin ajutorul Duhului lui Isus Cristos, 20 potrivit cu așteptarea și speranța mea că nu voi fi făcut de rușine în nimic, ci ca, în mod public, acum ca și întotdeauna, să fie preamărit Cristos în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte, 21 căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este un câștig. 22 Dar dacă a trăi în trup îmi este de folos pentru lucrare, nu știu ce să aleg. 23 Sunt constrâns de acestea două: am dorința să mă despart [de viața aceasta] și să fiu cu Cristos, și aceasta ar fi cu mult mai bine. 24 Însă este mai de folos pentru voi să rămân în trup 25 și, convins de aceasta, știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți spre creșterea și bucuria credinței voastre, 26 ca, prin revenirea mea la voi, să prisosească lauda voastră în Cristos Isus prin mine d.

  Fidelitatea față de evanghelie

      27 Numai să vă purtați în chip vrednic de evanghelia lui Isus Cristos pentru că, fie că voi veni la voi și vă voi vedea, fie că voi rămâne departe și voi auzi despre faptele voastre, să rămâneți într-un singur duh, luptând împreună, într-un cuget, pentru credința evangheliei. 28 Nu vă lăsați înspăimântați întru nimic de adversarii voștri. Aceasta este pentru ei un semn al pieirii, însă pentru voi, al mântuirii, și aceasta [vine] de la Dumnezeu. 29 Căci datorită lui Cristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci și să suferiți pentru el, 30 având de dus aceeași luptă pe care ați văzut-o în mine și pe care ați auzit că o duc și acum.

   

  Note de subsol


  a Vezi n. Fap 16,16.
  b În greaca clasică (de la Homer încoace) şi în LXX, termenul episkopos indica divinitatea (Iob 20,29) care veghea asupra unei ţări sau asupra unui popor. Acest titlu era dat şi celor care aveau o responsabilitate în ierarhia statală: judecători, consilieri, trezorieri, conducători militari sau responsabili religioşi ai unei comunităţi, cum ar fi responsabilii de la templu (Num 4,16; 31,14; Jud 29,8). În documentele de la Qumran, "supraveghetorul" era păstorul sau tatăl spiritual al comunităţii. Pentru primii creştini "episcopul" era conducătorul spiritual al comunităţii.
  c Multe manuscrise importante adaugă: lui Dumnezeu.
  d Textul grec este confuz, de aceea există două orientări în traducerile moderne: datorită mie să aveţi motiv de a-l lăuda pe Cristos Isus sau: să aveţi motiv să vă lăudaţi cu mine pentru ceea ce am făcut în Cristos Isus.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro