1 2 3

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Tit

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, slujitor al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Cristos, spre credința celor aleși de Dumnezeu și spre cunoașterea adevărului conform evlaviei,
  2. în speranța vieții veșnice, pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor,
  3. dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredințată mie, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru,
  4. către Tit, adevărat fiu după credința comună: har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, mântuitorul nostru.
  5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas și să stabilești prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit:
  6. dacă cineva este fără cusur, bărbatul unei singure soții, dacă are copii credincioși, care să nu fie acuzați de purtare ușuratică și să nu fie rebeli.
  7. Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur: să nu fie arogant, nici mânios, nici bețiv, nici violent, nici doritor de câștig necinstit,
  8. ci ospitalier, iubitor de bine, înțelept, drept, evlavios, stăpân pe sine,
  9. ținând la cuvântul adevărat conform doctrinei pentru ca să fie puternic și să îndrume la învățătură sănătoasă și să-i convingă pe potrivnici.
  10. De fapt, sunt mulți rebeli, flecari, înșelători, în special dintre cei circumciși,
  11. cărora trebuie să li se închidă gura. Aceștia răvășesc case întregi învățând ceea ce nu trebuie de dragul unui câștig necinstit.
  12. Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus: "Cretanii sunt întotdeauna mincinoși, bestii răutăcioase, burți trândave".
  13. Această mărturie este adevărată. Pentru acest motiv mustră-i cu severitate ca să fie sănătoși în credință,
  14. fără ca să se ia după basmele iudaice și după poruncile oamenilor care se îndepărtează de adevăr.
  15. Toate sunt curate pentru cei curați, însă pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat, din contra, le sunt întinate mintea și conștiința.
  16. Ei declară că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin fapte îl reneagă, atât de dezgustători sunt și neascultători și incapabili de vreo faptă bună.

  Destinatarul și salutul

  Capitolul 1

  1 Paul, slujitor al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Cristos, spre credința celor aleși de Dumnezeu și spre cunoașterea adevărului conform evlaviei, 2 în speranța vieții veșnice, pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor, 3 dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredințată mie, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 către Tit, adevărat fiu după credința comună: har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, mântuitorul nostru.

  Ierarhia Bisericii din Creta

      5 Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas și să stabilești prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit: 6 dacă cineva este fără cusur, bărbatul unei singure soții a, dacă are copii credincioși, care să nu fie acuzați de purtare ușuratică și să nu fie rebeli. 7 Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur: să nu fie arogant, nici mânios, nici bețiv, nici violent, nici doritor de câștig necinstit, 8 ci ospitalier, iubitor de bine, înțelept, drept, evlavios, stăpân pe sine, 9 ținând la cuvântul adevărat conform doctrinei pentru ca să fie puternic și să îndrume la învățătură sănătoasă și să-i convingă pe potrivnici.

  Combaterea învățătorilor falși

      10 De fapt, sunt mulți rebeli, flecari, înșelători, în special dintre cei circumciși, 11 cărora trebuie să li se închidă gura. Aceștia răvășesc case întregi învățând ceea ce nu trebuie de dragul unui câștig necinstit. 12 Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus:
      "Cretanii sunt întotdeauna mincinoși,
      bestii răutăcioase, burți trândave" b.
  13 Această mărturie este adevărată. Pentru acest motiv mustră-i cu severitate ca să fie sănătoși în credință, 14 fără ca să se ia după basmele iudaice și după poruncile oamenilor care se îndepărtează de adevăr. 15 Toate sunt curate pentru cei curați, însă pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat, din contra, le sunt întinate mintea și conștiința. 16 Ei declară că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin fapte îl reneagă, atât de dezgustători sunt și neascultători și incapabili de vreo faptă bună.

   

  Note de subsol


  a Cf. n. 1Tim 3,2.
  b Este un citat din Epimenide din Cnosos, un cretan care a devenit cunoscut grecilor prin poemele sale şi, mai ales, după ce a fost chemat la Atena de către Solon în 596 î.C., prin ridicarea de altare în cinstea zeilor. De aceea grecii îl considerau un profet.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro