1 2 3 4 5

Cartea lui Baruh

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu și legea care dăinuiește în veac; toți cei ce o țin vor trăi, iar cei ce au părăsit-o vor pieri.
  2. Întoarce-te, Iacove, și te teme de ea, umblă prin strălucire în preajma luminii ei.
  3. Nu da altuia mărirea ta și cele de folos ție, celui de alt neam.
  4. Fericiți suntem, Israele, că cele ce Îi plac lui Dumnezeu ni s-au arătat.
  5. Îndrăznește, poporul meu, pomenirea lui Israel.
  6. Vândutu-v-ați neamurilor nu spre pieire, ci, pentru că ați mâniat pe Dumnezeu, v-ați dat vrăjmașilor.
  7. Pentru că ați întărâtat pe Cel care v-a făcut, jertfind demonilor, și nu lui Dumnezeu.
  8. Și ați uitat pe Cel care v-a zidit, pe Dumnezeul cel Veșnic, și ați întristat Ierusalimul care v-a hrănit.
  9. Văzut-a el mânia care v-a venit de la Dumnezeu și a zis: Auziți, vecinele Sionului, Dumnezeu mi-a adus întristare mare,
  10. Că am văzut robirea fiilor mei și a fiicelor mele pe care le-a adus lor Cel Veșnic.
  11. Că i-am hrănit cu bucurie și i-am slobozit cu plângere și cu jale.
  12. Nimeni să nu se bucure de mine, care sînt văduvă și părăsită de mulți; am fost pustiită pentru păcatele copiilor mei, abătuți de la legea lui Dumnezeu.
  13. Și judecățile Lui nu le-au cunoscut, nici n-au umblat în căile poruncilor lui Dumnezeu, nici pe cărările învățăturii în dreptatea Lui n-au mers.
  14. Veniți, vecinele Sionului, și vă aduceți aminte de robirea fiilor și a fiicelor mele, pe care le-a adus-o Cel Veșnic.
  15. Că a adus peste ei neam de departe, neam fără de rușine și de altă limbă.
  16. Că nu s-au rușinat de cel bătrân, nici nu le-a fost milă de prunc și au luat pe cei iubiți ai văduvei, și pe mine m-au lăsat singură, fără de fiice.
  17. Și eu cu ce v-aș putea ajuta?
  18. Că Cel care v-a adus relele vă va scoate din mâna vrăjmașilor voștri.
  19. Duceți-vă, fiilor, duceți-vă, că eu am rămas pustie.
  20. Dezbrăcatu-m-am de veșmântul păcii și m-am îmbrăcat cu sacul rugăciunii mele, și voi striga către Cel Veșnic în zilele mele:
  21. Îndrăzniți, fiilor, strigați către Dumnezeu și El vă va scoate din silnica robie și din mâna vrăjmașilor.
  22. Că eu de la Cel Veșnic am nădăjduit izbăvirea voastră și mi-a venit bucurie de la Cel Sfânt, pentru milostenia care va veni vouă degrab de la El.
  23. Că v-am trimis cu plângere și cu jale, și vă va întoarce către mine Dumnezeu, cu bucurie și veselie în veac.
  24. Că precum au văzut acum vecinele Sionului robirea voastră, așa vor vedea curând izbăvirea voastră de la Dumnezeul vostru, care va veni vouă cu slavă mare și cu strălucirea Celui Veșnic.
  25. Fiilor! Îndelung răbdați mânia care v-a venit de la Dumnezeu. Vrăjmașul te-a prigonit, dar vei vedea în curând pieirea lui și pe grumajii lui vei pune piciorul tău.
  26. Copiii mei cei răsfățați au mers pe căi aspre, au fost ridicați ca o turmă prădată de vrăjmaș.
  27. Îndrăzniți, fiilor, și strigați către Dumnezeu, că Cel care v-a adus încercarea Își va aduce aminte de voi.
  28. Că precum a fost cugetul vostru, ca să vă abateți de la Dumnezeu, întoarceți-vă și căutați-L de zece ori mai puternic.
  29. Că Acel Care v-a adus aceste nenorociri vă va aduce veșnică veselie odată cu mântuirea voastră.
  30. Îndrăznește, Ierusalime, te va mângâia Cel care ți-a dat un nume!
  31. Vai de cei ce ți-au făcut mult rău și s-au bucurat de căderea ta!
  32. Vai cetăților ai căror robi au fost copiii tăi! Vai celei care a primit pe fiii tăi!
  33. Că precum ea s-a bucurat de căderea ta și a fost fericită de ruina ta, așa se va mâhni pentru pustiirea sa.
  34. Și voi lua de la ea bucuria ei de cetate cu popor mult și semeția ei va fi spre plângere.
  35. Că un foc va veni peste ea de la Cel Veșnic, pentru zile îndelungate, și va fi locuită de demoni multă vreme.
  36. Privește către răsărit, Ierusalime, și vezi bucuria care-ți vine de la Dumnezeu.
  37. Iată vin fiii tăi, pe care i-ai trimis, vin de la răsărit până la apus, adunați prin cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se de slava lui Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro