1 2 3 4 5

Cartea lui Baruh

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Dezbracă-te, Ierusalime, de haina întristării și a suferinței tale și îmbracă-te pentru totdeauna cu podoaba slavei lui Dumnezeu.
  2. Îmbracă veșmântul dreptății celei de la Dumnezeu, pune cununa slavei Celui Veșnic pe capul tău,
  3. Pentru că Dumnezeu va arăta tuturor celor de sub cer strălucirea ta.
  4. Că se va chema numele tău de la Dumnezeu pentru totdeauna: "Pacea dreptății" și "Strălucirea evlaviei".
  5. Ridică-te, Ierusalime, ține-te la înălțime și privește spre răsărit, vezi pe fiii tăi adunați de la apus la răsărit, prin cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se că Și-a adus aminte de ei.
  6. Căci ei te părăsiseră mergând pe jos, sub pază de vrăjmași, dar Dumnezeu ți-i va aduce purtați întru mărire ca pe fiii de rege.
  7. Că a rânduit Dumnezeu să supună tot muntele înalt și stâncile cele veșnice, iar văile să se umple, să fie pământul neted, ca să umble Israel fără frică sub slava lui Dumnezeu.
  8. Și vor face umbră lui Israel pădurile și tot lemnul bine mirositor, la porunca lui Dumnezeu;
  9. Pentru că va călăuzi Dumnezeu pe Israel cu veselie la lumina slavei Sale, dându-le ca pază îndurarea și dreptatea Sa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro