1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Daniel

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Și în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocrotește pe fiii poporului tău, și va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte.
  2. Și mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii la viață veșnică, iar alții spre ocară și rușine veșnică.
  3. Și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor.
  4. Iar tu, Daniele, ține ascunse cuvintele și pecetluiește cartea până la sfârșitul vremii. Mulți vor cerceta-o cu de-amănuntul și va crește știința.
  5. Și eu, Daniel, m-am uitat, și iată alți doi bărbați stând în picioare, unul pe un mal al fluviului, iar altul pe celălalt mal al fluviului.
  6. Și unul a zis celui ce era îmbrăcat în veșminte de in și stătea deasupra apelor fluviului: "Pe când se var sfârși aceste fapte minunate?"
  7. Și am ascultat pe bărbatul cel îmbrăcat în veșminte de in care stătea deasupra apelor fluviului și el și-a ridicat dreapta și stânga lui către ceruri și a jurat pe Cel ce este viu în veci: "Va mai ține o vreme; vremuri și jumătate de vreme, iar când se va isprăvi de sfărâmat puterea poporului celui sfânt, atunci vor lua sfârșit toate acestea".
  8. Și eu am auzit, dar nu am înțeles și am zis: "Stăpâne, care va fi sfârșitul acestora?"
  9. Și mi-a răspuns: "Du-te, Daniele, că sunt închise și pecetluite cuvintele acestea până la sfârșit!
  10. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, iar cei nelegiuiți se vor purta ca cei nelegiuiți; toți cei fără de lege nu vor pricepe, ci numai cei înțelepți vor înțelege.
  11. Și din vremea când va înceta jertfa cea de-a pururi și va începe urâciunea pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.
  12. Fericit va fi cel ce va aștepta și va ajunge la o mie trei sute treizeci și cinci de zile.
  13. Și tu mergi spre sfârșitul tău și te odihnește și te vei scula, ca să primești moștenirea ta în vremea cea de apoi!".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro