1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea Iuditei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Era în anul al doisprezecelea al lui Nabucodonosor, care domnea peste Asirieni, la Ninive, cetatea cea mare. Arpaxad domnea atunci peste Mezi la Ecbatana.
  2. El a înconjurat această cetate cu un zid de pietre, tăiate în patru colțuri, lungi de șase coli și late de trei coți, și i-a făcut ziduri înalte de șaptezeci de coți și groase de cincizeci de coți.
  3. La porți a ridicat turnuri de o sută de coți înălțime și șaizeci de coți la temelie.
  4. Și i-a făcut porți înalte de șaptezeci de coți și late de patruzeci de coți, prin care să iasă oștirea și pedestrimea.
  5. În vremea aceea Nabucodonosor, regele Asirienilor, a făcut război regelui Arpaxad în marea câmpie din ținutul Ragau.
  6. De partea lui erau alăturate toate popoarele din munți, de la Eufrat, Tigru și Hidaspe, și din câmpiile supuse lui Arioh, regele Elimeilor. Și astfel popoare multe s-au adunat pentru a lua parte la bătălia fiilor lui Heleud.
  7. Dar Nabucodonosor, regele Asirienilor, a trimis știre la toți locuitorii Persiei și la toți locuitorii dinspre apus, la locuitorii Ciliciei și Damascului, ai Libanului și Antilibanului, precum și la cei care locuiesc pe țărmul mării,
  8. Și la neamurile sălășluite în Carmel și în, Galaad și în Galileea de sus și în marea câmpie a Esdrelonului,
  9. Și la toți câți erau în Samaria, și în cetățile ei și la cei de dincolo de Iordan, până la Ierusalim, Bataneea, Helous, Cadeș, fluviul Egiptului, Tahpanhes, Ramses și ținutul Goșen,
  10. Până dincolo de Tanis și de Memfis, și la toți locuitorii Egiptului până la hotarele Etiopiei.
  11. Dar locuitorii acestor ținuturi au nesocotit cuvântul lui Nabucodonosor, regele Asirienilor, și nu s-au unit cu el la război, fiindcă ei nu se temeau de el, ci-l socoteau ca pe un egal. Ei au trimis deci pe crainicii lui înapoi cu mâinile goale și rușinați.
  12. Atunci Nabucodonosor s-a mâniat foarte împotriva tuturor acestor țări. El s-a jurat pe tronul său și pe regatul său să se răzbune și să pustiiască cu sabia ținuturile Ciliciei, Damascului, Siriei, ca și pe cele ale Moabului, ale Amoniților, Iudeii și Egiptului, până la hotarele celor două mări.
  13. În anul al șaptesprezecelea el a pornit război împotriva regelui Arpaxad, biruindu-l. El a răsturnat toată armata lui, călărimea lui, carele lui,
  14. Și a supus cetățile lui și a ajuns până la Ecbatana. Acolo el a cuprins turnurile, a pustiit piețele, făcând un lucru de rușine din toată podoaba ei.
  15. Iar pe Arpaxad l-a prins în munții Ragau, l-a străpuns cu sulițele și în ziua aceea l-a nimicit cu totul.
  16. Și el s-a întors apoi la Ninive cu oștirea lui și cu o mare mulțime care se unise cu ea, o gloată numeroasă de oameni înarmați. Și acolo s-au dedat la ospețe, el și oștirea lui, timp de o sută douăzeci de zile.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro