1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea Iuditei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Atunci au trimis la el soli purtători de vești de pace, zicând:
  2. "Iată, noi stăm înaintea ta ca roi ai regelui Nabucodonosor; fă cu noi ceea ce ți se pare bun înaintea feței tale.
  3. Iată, locuințele noastre, toate țarinile noastre, turmele și cirezile și toate stânile așezărilor noastre sunt înaintea ta ca să faci cu ele cum îți va plăcea.
  4. Iată, și cetățile noastre și locuitorii din ele sunt robii tăi! Vino și fă cu ei cum crezi că este bine în ochii tăi!"
  5. Și solii au venit la Olofern și i-au spus lui vestea lor de pace.
  6. El s-a coborât cu oastea pe țărmul mării, a pus străji în cetățile întărite și a luat dintre ei pentru oștire oameni aleși.
  7. Și locuitorii acestor cetăți și ale tuturor celor dimprejur l-au primit cu cununi, cu dansuri și cu tobe.
  8. Cu toate acestea el a pustiit întregul lor ținut și dumbrăvile lor le-a tăiat, având de gând să nimicească toți zeii pământului, ca toate popoarele să i se închine lui Nabucodonosor și toate limbile și neamurile să se roage acestuia ca la un dumnezeu.
  9. Și așa a ajuns el la Esdrelon, aproape de Dotaia, care se află în fața marelui șes al lui Iuda,
  10. Și și-a așezat oștirea între Ghibeea și Schitopolis, unde a zăbovit o lună de zile, ca să își adune toate poverile oștirii sale.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro