1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cartea Iuditei

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. Când cei ce erau în corturi au aflat ceea ce s-a întâmplat, s-au înspăimântat.
  2. Și cuprinși de groază și de spaimă, n-au putut să rămână doi împreună, ci s-au împrăștiat și au apucat-o razna toți laolaltă pe potecile șesului și ale muntelui.
  3. Dar și cei care tăbărâseră în munte, împrejurul Betuliei, au rupt-o la fugă. Și atunci toți bărbații destoinici de luptă ai lui Israel s-au repezit asupra lor.
  4. Și Oziaș a trimis crainici la Betomestaim, la Bibe, la Hobe și la Cola, precum și în tot ținutul muntos al lui Israel, ca să le vestească ceea ce s-a întâmplat și ca toți să tăbărască pe vrăjmași și să-i nimicească.
  5. Când a auzit de aceasta fiii lui Israel, cu toții s-au năpustit împotriva lor și i-a bătut până la Hoba. Dar și cei din Ierusalim și din tot ținutul muntos au sărit în ajutorul lor, căci și pe ei îi vestise despre cele întâmplate în tabăra vrăjmașă. Apoi și cei din Galaad și din Galileea i-au luat din partea lor și i-au lovit crunt, până în apropierea Damascului și a ținutului lui.
  6. Iar ceilalți locuitori ai Betuliei au năvălit în tabăra asiriană, pe care au jefuit-o și s-au îmbogățit.
  7. Și fiii lui Israel, care s-au întors de la înfrângerea vrăjmașului, au pus stăpânire pe ceea ce mai rămăsese. Oamenii din târguri și din sate, de la munte și din câmpie, au luat de asemenea o pradă foarte mare, căci se găsea multă.
  8. Atunci marele preot Ioachim împreună cu marele sfat îl fiilor lui Israel, care locuiau în Ierusalim, s-au dus să vadă izbânda pe care Domnul o dăduse lui Israel și să vadă pe Iudita și să-i facă urare pentru izbândă ca niște prieteni.
  9. Ajungând la ea, toți într-un cuget au lăudat-o: "Tu, mândria lui Israel, tu, faima cea neapusă a neamului nostru!
  10. Tu le-ai făcut toate acestea cu mâna ta și tu ai adus izbânda lui Israel! Dumnezeu va binevoi întru acestea! Binecuvântată să fii tu de Dumnezeu cel Atotputernic în veci!" Și tot poporul striga: "Amin!"
  11. Și tot poporul a jefuit tabăra timp de treizeci de zile. Și i-au dat Iuditei cortul lui Olofern și toate tacâmurile de argint, paturile și pernele, precum și toate lucrurile din el. Și ea, luându-le, a încărcat asinul ei, a înhămat la care și a îngrămădit lucrurile în ele.
  12. Și toate femeile din Israel alergau s-o vadă și o binecuvântau, iar în cinstea ei s-au prins în horă. Și ea a luat ramuri în mână și le-a dat femeilor care o însoțeau.
  13. Și s-au încununat cu ramuri de măslin, atât ea cât și însoțitoarele ei. Și ea mergea în fruntea poporului și conducea corul femeilor. Și toți bărbații lui Israel, cu arme și încununați o însoțeau în cântare de laudă.
  14. Atunci Iudita a început să cânte această cântare de laudă în tot Israelul, iar tot poporul cânta după ea această cântare de laudă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro