1 2 3

Maleahi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Proorocie. Cuvântul Domnului către Israel prin graiul lui Maleahi.
  2. "Iubitu-v-am pe voi", zice Domnul, "dar voi ați zis: "Cum ne-ai iubit Tu?" Oare Isav nu este fratele lui Iacov?" zice Domnul, "și am iubit numai pe Iacov,
  3. Și pe Isav l-am urât și am prefăcut munții lui în pustiu și moștenirea lui am dat-o șacalilor pustiului.
  4. Și dacă zice Edomul: "Noi am fost zdrobiți, dar vom zidi iarăși ruinele noastre!...", așa grăiește Domnul Savaot: "Să zidească ei, dar Eu voi dărâma. Și ei vor fi numiți: ".ara fărădelegii" și "Poporul împotriva căruia Domnul S-a mâniat pentru totdeauna".
  5. Și ochii voștri vor vedea și voi veți spune: "Mărit este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!"
  6. Feciorul cinstește pe tatăl său și sluga se teme de stăpânul său; și dacă Eu sunt Părinte, unde este cinstea ce trebuie să-Mi dați? Și dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?, zice Domnul Savaot către voi, preoților, care defăimați numele Meu. Dar voi răspundeți: "Cu ce am disprețuit numele Tău?"
  7. Voi aduceți jertfă pe altarele Mele pâine spurcată. Și mai ziceți: "Cu ce Te-am necinstit?" - Fiindcă ați zis: "Masa Domnului este de ocară!"
  8. Și când aduceți jertfă un dobitoc orb, n-aveți nici o vină? Când aduceți, la jertfă, unul șchiop sau cu meteahnă, n-aveți nici o vină? Adu-l cârmuitorului tău: Va fi el mulțumit sau te va primi el bine? - zice Domnul Savaot.
  9. Și acum deci rugați pe Dumnezeu ca să aibă milă de noi, căci prin mâinile voastre s-a făcut una ca aceasta. Vă va primi El, oare, bine?, zice Domnul Savaot.
  10. O, dacă cineva din voi ar închide porțile ca voi să nu mai aprindeți focul în zadar pe jertfelnicul Meu! Nu simt nici o plăcere pentru voi", zice Domnul Savaot, "și nu-Mi sunt plăcute nicidecum prinoasele aduse de mâinile voastre.
  11. Căci, de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, mare este numele Meu printre neamuri și în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele Meu și prinoase curate, căci mare este numele Meu între neamuri", zice Domnul Savaot.
  12. "Ci voi îl pângăriți când ziceți: "Masa Domnului este spurcată și bucatele de pe ea sunt de disprețuit".
  13. Și mai ziceți: "Iată truda noastră!" Și tot voi o defăimați. Și aduceți jertfe, dobitoace cu beteșug, șchioape sau cu meteahnă; și mai aduceți și prinoase! Le voi primi Eu din mâna voastră?" zice Domnul.
  14. "Blestemat să fie omul viclean, în a cărui turmă se află dobitoc de parte bărbătească și, făcând juruință, aduce Domnului jertfă un dobitoc cu meteahnă! Că Eu sunt mare Împărat, zice Domnul Savaot, "și numele Meu este minunat între neamuri!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro