1 2 3

Maleahi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. "Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutați și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți. Iată, vine!", zice Domnul Savaot.
  2. "Și cine va putea îndura ziua venirii Lui și cine se va putea ține bine, când El Se va arăta? Căci El este ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului.
  3. Și El Se va așeza să lămurească și să curețe argintul; El va curăța pe fiii lui Levi și îi va lămuri ca pe aur și argint, și vor aduce Domnului jertfă întru dreptate.
  4. Și va plăcea Domnului jertfa lui Iuda și a Ierusalimului, ca înainte vreme și ca în anii cei de altădată.
  5. Și Mă voi apropia de voi ca să vă judec și voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a desfrânaților și a celor care jură strâmb, împotriva celor care asupresc pe simbriaș, pe văduvă și pe orfan, apasă pe cel străin și nu se tem de Mine, zice Domnul Savaot.
  6. "Că Eu sunt Domnul și nu M-am schimbat și voi n-ați încetat să fiți fiii lui Iacov.
  7. Din zilele părinților voștri v-ați depărtat de la poruncile Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă către Mine, și Mă voi întoarce și Eu către voi", zice Domnul Savaot. "Dar voi răspundeți: "Cum să ne întoarcem?"
  8. Se cuvine oare, ca omul să înșele pe Dumnezeu? Căci voi M-ați înșelat! Dar voi ziceți: "Cum Te-am înșelat?" - Cu zeciuiala și cu pârga!
  9. Blestemul vă atinge, pentru că voi Mă înșelați, voi, neamul întreg!
  10. Aduceți toate zeciuielile la vistierie și să fie merinde în casa Mea și puneți-Mă și pe Mine la încercare", zice Domnul Savaot, "și veți vedea că vai deschide, la dorința voastră, stăvilarele cerului și voi vărsa din belșug binecuvântarea, spre binele vostru.
  11. Și voi certa, spre binele vostru, lăcusta, ca să nu strice rodul țarinilor voastre. Și via voastră de la câmp nu va rămâne fără rod", zice Domnul Savaot.
  12. "Și toate neamurile vă vor ferici pe voi, căci veți fi o țară dorită", zice Domnul Savaot.
  13. "Aspre sunt pentru Mine graiurile voastre", zice Domnul. "Și voi grăiți: "Ce am spus împotriva Ta?"
  14. Și mai ziceți: "Este trudă zadarnică să slujim pe Dumnezeu și ce câștig vom avea din paza poruncilor Sale și că umblăm triști înaintea Domnului Savaot?
  15. Dar iată că acum noi fericim pe cei mândri. Și propășesc cei ce săvârșesc fărădelegi, ba chiar și pun la încercare pe Domnul, și ei scapă!"
  16. Iată ce zic unii către alții, cei ce se tem de Domnul. Și Domnul a luat aminte și a ascultat; o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui spre binele celor care se tem de El și caută scăpare în numele Lui.
  17. "Și vor fi aceștia pentru Mine", zice Domnul Savaot, "în ziua în care țoi face judecată, ca o avere a Mea și voi avea îndurare de ei, precum are un om față de fiul său care îi slujește.
  18. Atunci vă veți schimba părerea și veți vedea deosebirea între cel drept și cel păcătos, între cel care slujește pe Dumnezeu și cel care nu-L slujește.
  19. Căci iată vine ziua care arde ca un cuptor. Și toți cei trufași și care făptuiesc fărădelegea vor fi ca paiele, iar ziua care vine îi va arde", zice Domnul Savaot. "Și nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramuri.
  20. Și va răsări pentru voi, cei care vă temeți de numele Meu, soarele dreptății, cu tămăduire venind în razele lui și veți ieși și veți zburda ca vițeii de îngrășat.
  21. Și veți călca în picioare pe cei răi, care vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre, în ziua când Eu voi face judecată", zice Domnul Savaot.
  22. "Aduceți-vă aminte de Legea lui Moise, slujitorul Meu, căruia i-am dat în muntele Horeb porunci și rânduieli pentru tot Israelul:
  23. Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare;
  24. El va întoarce inima părinților către fii și inima fiilor către părinții lor, ca să nu vin și să lovesc țara cu blestem!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro