1 2 3 4

Cartea Rut

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Noemina avea rudă după bărbatul său pe un om foarte bogat, din neamul lui Elimelec, al cărui nume era Booz.
  2. Și a zis Rut moabiteanca Noeminei: "Mă duc în țarină să adun spice pe urma aceluia la care voi afla trecere". și aceasta a zis către ea: "Du-te, fiica mea!"
  3. Și plecând ea, s-a dus în țarină să adune spice de pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că acea parte de țarină era a lui Booz, din neamul lui Elimelec.
  4. Și iată a venit Booz de la Betleem și a zis către secerători: "Domnul să fie cu voi!" Iar aceștia i-au răspuns: "Domnul să te binecuvânteze!"
  5. Apoi a zis Booz către sluga sa, care era pusă peste secerători: Cine este această femeie tânără?"
  6. Iar sluga care era pusă peste secerători a răspuns și a zis: "Această femeie tânără este moabiteanca aceea care a venit cu Noemina din țara Moabiților.
  7. Ea m-a rugat: "Voi culege și voi aduna spice printre snopi pe urma secerătorilor. Și se află aici de azi dimineață și acasă șade foarte puțin".
  8. Atunci Booz a zis către Rut: "Ascultă, fiica mea, să nu te duci să strângi în altă țarină și să nu te depărtezi de aici, ci rămâi aici cu slujnicele mele;
  9. Să ai înaintea ochilor tăi țarina unde seceră ele și să mergi după ele. Iată am poruncit slugilor mele să nu te atingă. Când vei vrea să bei, mergi și bea de unde beau slugile mele".
  10. Și a căzut ea cu fala la pământ și s-a închinat până la pământ și a zis către el: "Cu ce am dobândit eu milă înaintea ta de mă primești, cu toate că sunt străină?"
  11. Răspuns-a Booz și i-a zis: "Mie mi s-au spus toate cele ce ai făcut tu cu soacra ta, după moartea bărbatului tău, că ți-ai lăsat pe tatăl tău și pe mama ta și tara ta de naștere și ai venit la poporul pe care nu l-ai cunoscut nici ieri, nici alaltăieri.
  12. Să-ți plătească Domnul pentru această faptă a ta și să ai plată deplină de la Domnul Dumnezeul lui Israel, la care ai venit, ca să te adăpostești sub aripile Lui!"
  13. Iar ea a zis: "Domnul meu, fie să am milă înaintea ochilor tăi! Tu m-ai mângâiat și ai vorbit după inima roabei tale, deși nu sunt măcar ca una din slujnicele tale!"
  14. Atunci Booz a zis către ea: "E vremea prânzului; vino de mănâncă pâine și-ți moaie bucătura în oțet". și a șezut lângă secerători, iar el i-a dat pâine și ea a mâncat și sa săturat și i-a mai și rămas.
  15. Apoi s-a sculat și s-a apucat de strâns. Iar Booz a dat poruncă slugilor sale, zicând: "Lăsați-o să adune și printre snopi și să nu o stânjeniți!
  16. Ba și din snopi să aruncați și să lăsați pentru ea; lăsați-o să adune și să mănânce; să n-o ocărâți".
  17. Și așa a adunat ea în țarină până seara și a bătut cele adunate și i-a ieșit aproape o efă de orz.
  18. Și luând aceasta, s-a dus în cetate și soacra sa a văzut ce adunase. Apoi a scos Rut din sin și i-a dat ceea ce-i rămăsese după ce se săturase.
  19. Și a zis soacra sa către ea: "Unde ai adunat tu astăzi și unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce te-a primit! Și Rut a spus soacrei sale la cine a lucrat și a zis: "Pe omul acela, la care am lucrat astăzi, îl cheamă Booz".
  20. Și a zis Noemina către nora sa: "Binecuvântat este el de Domnul, Ca re n-a lipsit de mila Sa nici pe cei vii, nici pe cei morți!" Apoi Noemina a adăugat: "Omul acela e aproape de noi, e una din rudeniile noastre".
  21. Și a zis Rut moabiteanca soacrei sale: "El chiar mi-a zis: "Rămâi cu slujnicele mele până când vor isprăvi secerișul meu".
  22. A zis Noemina către nora sa Rut: "Este bine, fiica mea, că ai să umbli cu slujnicele lui și nu vei fi stânjenită, ca în altă țarină".
  23. Și așa a rămas ea cu slujnicele lui Booz și a adunat spice până când s-a isprăvit secerișul orzului și secerișul griului. Trăia însă la soacra sa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro