1 2 3 4

Cartea Rut

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. După aceea a zis către ea Noemina, soacra sa: "Fiica mea, n-ar fi bine oare să-ți cauți un adăpost, ca să-ți fie bine?
  2. Iată Booz, cu ale cărui slujnice ai fost, îmi este rudă și iată el în noaptea aceasta treieră orzul la arie.
  3. Spală-te și te unge, îmbracă-ți hainele tale cele bune și du-tț. la arie, dar nu te arăta lui până nu va fi isprăvit de mâncat și de băut.
  4. Iar după ce se va culca să doarmă, află locul unde este culcat și fă-ți loc la picioarele lui și te culcă, și el îți va spune ce să faci".
  5. Atunci Rut a zis: "Voi face tot ce mi-ai grăit".
  6. Ducându-se deci la arie, a făcut toate cum îi poruncise soacra sa.
  7. Iar Booz a mâncat, a băut, s-a veselit inima lui și s-a dus de s-a culcat lângă un stog. Iar ea a venit încetișor, și-a făcut loc la picioarele lui și s-a culcat acolo.
  8. Pe la miezul nopții însă a tresărit el și s-a ridicat; și iată la picioarele lui o femeie culcată.
  9. Și a zis Booz către ea: "Cine ești tu?" Iar ea a zis: "Eu sunt Rut, roaba ta. Întinde-ți aripa ta peste roaba ta, că îmi ești rudă!"
  10. Zis-a Booz: "Binecuvântată ești tu de Domnul Dumnezeu, fiica mea! Această de pe urmă faptă bună a ta este încă și mai frumoasă decât celelalte, căci nu te-ai dus să cauți oameni tineri, săraci sau bogați.
  11. Deci, fiica mea, nu te teme, îți voi face tot ce ai zis, căci în toate părțile poporului meu se știe că ești femeie vrednică.
  12. Adevărat e că îți sunt rudă, dar mai ai o rudă încă și mai aproape decât mine.
  13. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, de va vrea acela să te răscumpere, bine, să te răscumpere; iar de nu va vrea să te răscumpere el, te voi răscumpăra eu; viu este Domnul! Dormi aici până mâine!"
  14. Și a dormit ea la picioarele lui până dimineața. Apoi s-a sculat înainte de a se fi putut ea cunoaște unul pe altul. Și a zis Booz: "Să nu se știe că a venit femeia la arie!"
  15. Iar către ea a zis: "Dezbracă-ți haina ta cea de deasupra și ține-o". Și ea a ținut-o, iar el i-a măsurat șase măsuri de orz și i le-a pus pe umăr și s-a dus în cetate.
  16. Atunci a venit Rut la soacra sa și i-a zis: "Ce e, fiica mea?" Și ea i-a povestit tot ce i-a făcut omul acela și a zis:
  17. "Aceste șase măsuri de orz mi le-a dat el, zicându-mi: "Să nu te duci la soacra ta cu mâinile goale!"
  18. Iar soacra a zis: "Ai răbdare fiica mea, până vei afla cum se va isprăvi lucrul acesta; căci omul acela nu se va liniști până nu va isprăvi chiar astăzi lucrul acesta".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro