1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Cartea înţelepciunii lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Iubiți dreptatea, judecători ai pământului; cugetați drept despre Domnul și căutați-L cu inimă smerită,
  2. Căci El Se lasă găsit celor care nu-L ispitesc și Se arată celor care au credință în El.
  3. Într-adevăr, cugetele viclene depărtează de Dumnezeu, și puterea Lui, când Îl ispitești, mustră pe cei fără de minte.
  4. Înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu sălășluiește în trupul supus păcatului.
  5. Duhul cel Sfânt, povățuitorul oamenilor, fuge de vicleșug, Se depărtează de mințile fără de pricepere și Se dă în lături când se apropie fărădelegea;
  6. Înțelepciunea este duh iubitor de oameni și nu lasă nepedepsit pe cel care hulește prin vorbele sale, căci Dumnezeu este martor gândurilor celor mai ascunse și pătrunde fără greș inimile și aude toate cuvintele.
  7. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate și știe orice șoaptă.
  8. Pentru aceea, cel care grăiește lucruri nedrepte nu poate să se ascundă și dreptatea răzbunătoare nu-l uită.
  9. Căci chibzuințele nelegiuitului vor fi cercetate și zvonul vorbelor sale va ajunge până la Domnul spre pedeapsa strâmbătăților sale.
  10. O ureche geloasă aude totul și sunetul șoaptelor nu-i scapă.
  11. Păziți-vă deci de vorbele cârtitoare și deșarte și feriți limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă și gura mincinoasă aduce sufletului moarte.
  12. Nu vă grăbiți moartea prin rătăcirile vieții voastre și nu vă atrageți pieirea prin fapta mâinilor voastre.
  13. Căci Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii.
  14. El a zidit toate lucrurile spre viață și făpturile lumii sunt izbăvitoare; întru ele nu este sămânță de pieire și moartea n-are putere asupra pământului.
  15. Dreptatea este nemuritoare, iar nedreptatea aduce moarte.
  16. Dar cei necredincioși își atrag moartea cu mâinile și cu glasul, se uită la ea ca la o prietenă, sunt pătimași după ea și au făcut legătură cu ea și cu adevărat vrednici sunt să fie ai ei.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro