1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Cartea înţelepciunii lui Solomon

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Ascultați deci, regilor, și înțelegeți, luați învățătură, voi, care judecați marginile pământului.
  2. Băgați în urechi, voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre".
  3. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Preaînalt, Care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre.
  4. Fiindcă, deși dregători ai împărăției Lui, n-ați judecat drept, nici legea n-ați păzit-o, nici n-ați umblat după sfatul lui Dumnezeu.
  5. Groaznic și fără de veste El va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită.
  6. Celor mici, Domnul le va arăta iertare și milă, însă cei puternici vor fi pedepsiți cu strășnicie.
  7. Stăpânul tuturor nu Se va rușina de nici un obraz, nici nu Se va sfii de vreo mărire, căci și pe cel mic și pe cel mare El i-a făcut și pronia Lui e la fel pentru toți.
  8. Însă cei puternici vor avea parte de o încercare mai grea.
  9. Deci către voi, regilor, îndrept cuvintele mele ca să învățați înțelepciune și să nu cădeți.
  10. Pentru că cei ce au păzit cu sfințenie pravila sfântă se vor sfinți și cei ce vor învăța-o vor ști ce să răspundă.
  11. Iubiți deci cuvintele mele și le doriți și vă veți învăța din ele.
  12. Înțelepciunea este luminată și neînserată și cei care o iubesc o văd ușor și cei care o caută o găsesc.
  13. Ea iese în cale celor care o doresc și li se arată ea, întâi.
  14. Cel care se scoală pentru ea dis-de-dimineață nu se va osteni, căci o va afla șezând la poarta lui.
  15. Cel care își bate capul cu înțelepciunea îndeplinește desăvârșirea minții și cel care își pierde somnul pentru ea va fi în curând fără de grijă.
  16. Ea umblă în toate părțile căutând pe cei vrednici de ea și se arată prietenoasă în drumurile lor și îi întâmpină în tot ce pun la cale.
  17. Începutul ei este pofta cea adevărată de învățătură.
  18. Iar pofta de învățătură are în sine iubirea, iar iubirea este paznica legilor ei, iar păzirea legilor ei este adeverirea nemuririi.
  19. Și nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu.
  20. Drept aceea, pofta înțelepciunii duce la împărăția cea veșnică.
  21. Deci dar, o, regi ai popoarelor, dacă țineți la tronurile și la sceptrele voastre, cinstiți înțelepciunea, ca în veac să domniți.
  22. Iar ce este înțelepciunea și cum s-a făcut, sunt gata să vă spun fără să ascund tainele lui Dumnezeu. Ci voi cerceta de la începutul făpturii și voi da la lumină cunoștința ei și nu voi trece pe alături de adevăr.
  23. Nu voi merge pe același drum cu pizma care roade, căci ea n-are nici o părtășie cu înțelepciunea.
  24. Mulțimea înțelepților este mântuirea lumii și un rege cuminte înseamnă bunăstarea poporului.
  25. Drept aceea, luați învățătură din cuvintele mele și folosul va fi al vostru.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro