1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Cartea lui Iov

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 22

  1. Elifaz din Teman a răspuns atunci și a zis:
  2. "Poate omul să fie de vreun folos lui Dumnezeu? Nu, fiindcă înțeleptul își este de folos lui însuși.
  3. Ce are Cel Atotputernic dacă tu ești fără prihană? Și care este câștigul Lui, dacă drumurile tale sunt fără vină?
  4. Oare El te pedepsește pentru cucernicia ta și pentru ea intră cu tine în judecată?
  5. Nu, dimpotrivă, fiindcă răutatea ta este mare și fărădelegile tale sunt fără hotar!
  6. Căci tu fără dreptate luai zăloage de la frații tăi și smulgeai veșmântul de pe oameni și-i lăsai goi.
  7. Tu nu dădeai să bea celui însetat și nu dădeai să mănânce celui flămând;
  8. Cel cu pumnul tare cotropește pământul și cel cu trecere îl ia, în stăpânire.
  9. Goneai de la pragul tău pe văduve cu mâinile goale și brațele celor orfani tu le sfărâmai.
  10. Acesta este cuvântul pentru care lațuri te înconjoară și spaimele te-au apucat dintr-o dată.
  11. Lumina s-a stins pentru tine și nu mai vezi și o apă revărsată te-a dat la fund.
  12. Dumnezeu nu este El oare mai presus de ceruri? Privește în sus spre stele cât de sus sunt ele!
  13. Tu ai zis: Ce știe Dumnezeu! Judecă El oare prin umbră?
  14. Norii sunt ca o perdea în fața Lui și El nu poate să vadă; El se plimbă numai de jur împrejurul cerurilor.
  15. Voiești tu să urmezi pe străvechea cale pe care au bătătorit-o oamenii cei fără de lege?
  16. Cei ce au fost măturați înainte de vreme, când un fluviu s-a rostogolit peste temeliile lor,
  17. Și ei ziceau lui Dumnezeu: "În lături de la noi! Și ce poate să ne facă Cel Atotputernic?"
  18. Dar tocmai El umpluse casele lor de bunătăți, însă sfatul celor răi rămânea departe de Dumnezeu.
  19. Cei drepți se uită și se bucură, iar cel nevinovat râde de ei.
  20. Iată, avuția lor a nimicit-o și focul a mistuit toată strânsura lor!
  21. Împacă-te cu Dumnezeu și cazi la pace. Atunci bine va fi de tine.
  22. Primește, te rog, învățătură din gura Lui și pune la inimă cuvintele Lui;
  23. Dacă te întorci la Cel puternic și te smerești, dacă depărtezi nedreptatea de cortul tău,
  24. Atunci aurul tău îl vei prețui drept țărână și comorile Ofirului drept pietricele,
  25. Pentru că Cel Atotputernic va fi pentru tine sloi de aur și grămezi de argint.
  26. Atunci tu te vei desfăta întru Cel Atotputernic și ridica-vei fața ta către Dumnezeu.
  27. Tu vei chema numele Lui și El te va auzi și tu vei împlini juruințele tale.
  28. Când te vei hotărî să faci un lucru, lucrul îl vei izbuti și lumina va străluci pe toate drumurile tale,
  29. Fiindcă Dumnezeu smerește pe mândri și mândria, și mântuiește pe acela care-și pleacă ochii în pământ.
  30. El izbăvește pe cel nevinovat și tu la fel vei scăpa, când mâinile tale vor fi curate".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro