1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Cartea lui Iov

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 34

  1. Elihu a vorbit mai departe și a zis:
  2. "Ascultați, înțelepților, cuvintele mele și voi, învățaților, ațintiți-vă urechile,
  3. Fiindcă urechea deosebește cuvintele, precum cerul gurii gustă rnâncarea.
  4. Să cercetăm între noi ce este drept, să știm între noi ceea ce este bine,
  5. Fiindcă Iov a zis: "Eu sunt drept, dar Dumnezeu nu-mi dă dreptate!
  6. Deși nevinovat, trec drept mincinos; rana mea este nevindecată, deși eu nu am nici o greșeală".
  7. Cine mai este ca Iov, care să bea batjocura, cum ar bea apa?
  8. Care să se însoțească cu cei care fac nedreptate și să meargă în pas cu făcătorii de rele?
  9. Căci Iov a zis: "Omul n-are nici un folos, dacă se străduiește să fie plăcut lui Dumnezeu".
  10. Dar voi oameni de inimă, ascultați-mă! Departe este de Dumnezeu răutatea, departe este de El nedreptatea!
  11. Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui și se poartă cu fiecare după purtarea lui.
  12. Cu adevărat, Dumnezeu nu făptuiește răul și Cel Atotputernic nu strâmbă dreptatea.
  13. Cine i-a încredințat cârmuirea pământului și cine i-a dat în grijă această lume întreagă?
  14. Dacă Dumnezeu n-ar cugeta decât la Sine Însuși și dacă ar lua înapoi la Sine duhul Său și suflarea Sa,
  15. Toate făpturile ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână.
  16. Dacă ai minte, ascultă aceasta, pleacă urechea la cuvintele mele.
  17. Unul care prigonește dreptatea ar putea oare să domnească? Și vei osândi tu pe Cel mare și drept?
  18. El, Care strigă împăraților: Netrebnicilor! Și celor mai mari de pe pământ: Nelegiuiților!
  19. El nu caută la fala celor mari și nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor Sale.
  20. Într-o clipită ei mor și se duc; în miez de noapte, un popor se zbuciumă și fără greutate prăbușește pe tiran.
  21. Pentru că ochii Domnului supraveghează cărările omului și vede toți pașii lui.
  22. Pentru El nu este nici întuneric, nici umbră, unde să se poată ascunde cei ce lucrează nelegiuirea.
  23. Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme pe cineva, ca să-l tragă înaintea judecății Sale.
  24. El zdrobește pe puternici, fără lungă cercetare și pune pe alții în locul lor.
  25. De vreme ce El cunoaște faptele lor, El îi răstoarnă în fapt de noapte și-i zdrobește.
  26. Ca pe niște nelegiuiți ce sunt, El îi lovește de fală cu foarte mulți privitori,
  27. Fiindcă s-au dat la o parte din preajma Sa și n-au voit să priceapă cărările Sale
  28. Și au făcut să urce până la Domnul strigătul celui sărac și să răsune în urechile Sale plânsul celor nenorociți.
  29. Dacă Domnul se odihnește, cine poate să-L smulgă din odihna Lui și dacă Își acoperă fața, cine poate să-L mai zărească? Dar El stă și supraveghează și pe popoare și pe oameni,
  30. Ca unul Care nu voiește stăpânirea celor nelegiuiți, nici poticnirea popoarelor.
  31. Dacă un fățarnic zice lui Dumnezeu: "Am fost târât la păcat și nu voi mai face ce este rău,
  32. Ceea ce nu știu, Tu învață-mă; dacă am săvârșit vreo nedreptate nu voi porni iar de la capăt!"
  33. Crezi tu, după părerea ta, că Dumnezeu îi va face în schimb tot așa? Fiindcă ai fost disprețuitor, fiindcă te faci tu judecător în locul meu, spune-mi atunci ce știi tu?
  34. Oamenii în toată firea vor zice și tot așa orice om cuminte care mă ascultă:
  35. Iov nu vorbește după dreapta învățătură și cuvintele lui nu sunt după sfânta dreptate.
  36. Însă Iov trebuie cercetat până la capăt cu privire la acele răspunsuri vrednice de niște nelegiuiți.
  37. El a sporit păcatul său; aici între noi el pune la îndoială greșeala lui și îngrămădește vorbele sale împotriva lui Dumnezeu".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro