1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.
  2. Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.
  3. Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să ţinem poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele.
  4. Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa noastră.
  5. Însă cine este învingătorul lumii dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
  6. Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie pentru că Duhul este adevărul.
  7. Trei sunt cei care dau mărturie:
  8. Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una.
  9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.
  10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său.
  11. Şi aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul său.
  12. Cine îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.
  13. V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.
  14. Aceasta este încrederea pe care o avem în el: dacă cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă.
  15. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că am obţinut tot ce i-am cerut.
  16. Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu este spre moarte, să se roage şi Dumnezeu îi va da viaţa; aceasta celor care săvârşesc un păcat care nu este spre moarte. Dar există şi un păcat care este spre moarte. Nu spun ca cineva să se roage pentru acela.
  17. Orice nedreptate este păcat, dar există un păcat care nu este spre moarte.
  18. Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, însă pe cel care este născut din Dumnezeu, el îl ocroteşte şi Cel Rău nu se atinge de el.
  19. Ştim că suntem de la Dumnezeu şi că lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău.
  20. Ştim, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelepciunea ca să-l cunoaştem pe Cel Adevărat. Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
  21. Copii, păziţi-vă de idoli!

  Cine are credinţă adevărată învinge lumea

  Capitolul 5

  1 Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să ţinem poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa noastră.

  Credinţa în Cristos dă viaţă

      5 Însă cine este învingătorul lumii dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge a, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie pentru că Duhul este adevărul. 7 Trei sunt cei care dau mărturie: b 8 Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său. 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său. 11 Şi aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul său. 12 Cine îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

  Concluzie

      13 V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.
       14 Aceasta este încrederea pe care o avem în el: dacă cerem ceva după voinţa lui, el ne ascultă. 15 Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că am obţinut tot ce i-am cerut.
       16 Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu este spre moarte, să se roage şi Dumnezeu c îi va da viaţa; aceasta celor care săvârşesc un păcat care nu este spre moarte. Dar există şi un păcat care este spre moarte. Nu spun ca cineva să se roage pentru acela. 17 Orice nedreptate este păcat, dar există un păcat care nu este spre moarte.
       18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, însă pe cel care este născut din Dumnezeu, el îl ocroteşte d şi Cel Rău nu se atinge de el. 19 Ştim că suntem de la Dumnezeu şi că lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău. 20 Ştim, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelepciunea ca să-l cunoaştem pe Cel Adevărat. Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. 21 Copii, păziţi-vă de idoli!

   

  Note de subsol


  a Menţionarea apei şi a sângelui poate fi înţeleasă ca o aluzie la botezul lui Isus în Iordan prin care s-a manifestat poporului evreu şi la moartea lui pe cruce, când din coasta lui a curs sânge şi apă (In 19,34). Prin această expresie, sfântul Ioan combate erezia gnostică şi afirmă realitatea istorică a operei lui Isus.
  b Începând din sec. al IV-lea s-a introdus aici următorul text (cunoscut sub numele de "Coma lui Ioan"): în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceştia trei sunt una; şi sunt trei cei care dau mărturie pe pământ... În Vg, această adăugire a rămas până în 1969. Dar în textul grec revizuit al NT, acest text a fost exclus pentru că nu apare în cele mai vechi manuscrise. Şi NVg, ediţia a II-a (1986), îl exclude.
  c Deoarece textul este confuz fără subiect, introducem Dumnezeu, aşa cum fac cele mai multe traduceri.
  d Multe manuscrise au: se păzeşte pe sine.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro