1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu și oricine îl iubește pe cel care a dat naștere îl iubește și pe cel care s-a născut din el.
  2. Prin aceasta cunoaștem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui.
  3. Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să ținem poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele.
  4. Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este victoria cu care a învins lumea: credința noastră.
  5. Însă cine este învingătorul lumii dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
  6. Acesta este cel care vine prin apă și sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă și sânge. Și Duhul este cel care dă mărturie pentru că Duhul este adevărul.
  7. Trei sunt cei care dau mărturie:
  8. Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una.
  9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este și mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.
  10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuși. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său.
  11. Și aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul său.
  12. Cine îl are pe Fiul are viața; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața.
  13. V-am scris acestea, vouă, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viața veșnică.
  14. Aceasta este încrederea pe care o avem în el: dacă cerem ceva după voința lui, el ne ascultă.
  15. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că am obținut tot ce i-am cerut.
  16. Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu este spre moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața; aceasta celor care săvârșesc un păcat care nu este spre moarte. Dar există și un păcat care este spre moarte. Nu spun ca cineva să se roage pentru acela.
  17. Orice nedreptate este păcat, dar există un păcat care nu este spre moarte.
  18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, însă pe cel care este născut din Dumnezeu, el îl ocrotește și Cel Rău nu se atinge de el.
  19. Știm că suntem de la Dumnezeu și că lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău.
  20. Știm, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat înțelepciunea ca să-l cunoaștem pe Cel Adevărat. Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
  21. Copii, păziți-vă de idoli!

  Cine are credință adevărată învinge lumea

  Capitolul 5

  1 Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu și oricine îl iubește pe cel care a dat naștere îl iubește și pe cel care s-a născut din el. 2 Prin aceasta cunoaștem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui. 3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să ținem poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este victoria cu care a învins lumea: credința noastră.

  Credința în Cristos dă viață

      5 Însă cine este învingătorul lumii dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 Acesta este cel care vine prin apă și sânge a, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă și sânge. Și Duhul este cel care dă mărturie pentru că Duhul este adevărul. 7 Trei sunt cei care dau mărturie: b 8 Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este și mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său. 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuși. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său. 11 Și aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul său. 12 Cine îl are pe Fiul are viața; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața.

  Concluzie

      13 V-am scris acestea, vouă, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viața veșnică.
       14 Aceasta este încrederea pe care o avem în el: dacă cerem ceva după voința lui, el ne ascultă. 15 Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că am obținut tot ce i-am cerut.
       16 Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu este spre moarte, să se roage și Dumnezeu c îi va da viața; aceasta celor care săvârșesc un păcat care nu este spre moarte. Dar există și un păcat care este spre moarte. Nu spun ca cineva să se roage pentru acela. 17 Orice nedreptate este păcat, dar există un păcat care nu este spre moarte.
       18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, însă pe cel care este născut din Dumnezeu, el îl ocrotește d și Cel Rău nu se atinge de el. 19 Știm că suntem de la Dumnezeu și că lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău. 20 Știm, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat înțelepciunea ca să-l cunoaștem pe Cel Adevărat. Noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 21 Copii, păziți-vă de idoli!

   

  Note de subsol


  a Menţionarea apei şi a sângelui poate fi înţeleasă ca o aluzie la botezul lui Isus în Iordan prin care s-a manifestat poporului evreu şi la moartea lui pe cruce, când din coasta lui a curs sânge şi apă (In 19,34). Prin această expresie, sfântul Ioan combate erezia gnostică şi afirmă realitatea istorică a operei lui Isus.
  b Începând din sec. al IV-lea s-a introdus aici următorul text (cunoscut sub numele de "Coma lui Ioan"): în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceştia trei sunt una; şi sunt trei cei care dau mărturie pe pământ... În Vg, această adăugire a rămas până în 1969. Dar în textul grec revizuit al NT, acest text a fost exclus pentru că nu apare în cele mai vechi manuscrise. Şi NVg, ediţia a II-a (1986), îl exclude.
  c Deoarece textul este confuz fără subiect, introducem Dumnezeu, aşa cum fac cele mai multe traduceri.
  d Multe manuscrise au: se păzeşte pe sine.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro