1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, Silvan și Timotei către Biserica tesalonicenilor, [care este] în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har vouă și pace.
  2. Îi mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți, pomenindu-vă fără încetare în rugăciunile noastre,
  3. aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre, de strădania iubirii și de perseverența speranței voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru.
  4. Noi cunoaștem, frați iubiți de Dumnezeu, că ați fost aleși
  5. pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci și prin putere, prin Duhul Sfânt și prin convingerea deplină, după cum știți că astfel am fost între voi și pentru binele vostru.
  6. Iar voi ați devenit imitatorii noștri și ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt,
  7. așa încât voi ați devenit exemplu pentru toți cei care cred în Macedonia și Ahaia.
  8. Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat, pornind de la voi, nu numai în Macedonia și Ahaia, ci credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit în toate părțile, așa încât noi nu trebuie să mai spunem nimic.
  9. Ei înșiși povestesc ce fel de primire am avut la voi și cum v-ați întors la Dumnezeu de la idoli ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat
  10. și să-l așteptați pe Fiul său din ceruri, pe care el l-a înviat din morți, pe Isus, cel care ne mântuiește de mânia ce va veni.

  Destinatarii

  Capitolul 1

  1 Paul, Silvan și Timotei către Biserica tesalonicenilor a, [care este] în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har vouă și pace b.

  I. MISIONARII ȘI TESALONICENII

  Rugăciune de mulțumire

      2 Îi mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți, pomenindu-vă fără încetare în rugăciunile noastre, 3 aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre, de strădania iubirii și de perseverența speranței voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. 4 Noi cunoaștem, frați iubiți de Dumnezeu, că ați fost aleși 5 pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci și prin putere, prin Duhul Sfânt și prin convingerea deplină, după cum știți că astfel am fost între voi și pentru binele vostru. 6 Iar voi ați devenit imitatorii noștri și ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt, 7 așa încât voi ați devenit exemplu pentru toți cei care cred în Macedonia și Ahaia. 8 Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat, pornind de la voi, nu numai în Macedonia și Ahaia, ci credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit în toate părțile, așa încât noi nu trebuie să mai spunem nimic. 9 Ei înșiși povestesc ce fel de primire am avut la voi și cum v-ați întors la Dumnezeu de la idoli ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 10 și să-l așteptați pe Fiul său din ceruri, pe care el l-a înviat din morți, pe Isus, cel care ne mântuiește de mânia ce va veni.

   

  Note de subsol


  a Vezi n. Fap 17,1.
  b O serie de manuscrise adaugă: de la Dumnezeu (Tatăl) şi de la Domnul Isus Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro