1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Cât despre timpul și momentul acela, fraților, nu aveți nevoie ca să vi se scrie
  2. căci voi înșivă știți prea bine că ziua Domnului vine ca un hoț în timpul nopții.
  3. Când vor zice unii: "Pace și liniște!", atunci, pe neașteptate, va cădea peste ei pieirea, precum durerile nașterii peste cea însărcinată, și nu vor putea să scape.
  4. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoț.
  5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului.
  6. Așadar, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul.
  7. Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată.
  8. Însă noi, fiind fii ai zilei, să nu ne pierdem cumpătul, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a iubirii, având drept coif speranța mântuirii,
  9. pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos,
  10. care a murit pentru noi pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el.
  11. De aceea, îmbărbătați-vă unii pe alții și edificați-vă unul pe altul, așa cum de altfel și faceți.
  12. Vă rugăm, fraților, să-i respectați pe cei care ostenesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul și vă îndeamnă.
  13. Să-i cinstiți mult cu dragoste pentru lucrarea lor. Trăiți în pace unii cu alții.
  14. Vă îndemnăm, fraților, să-i mustrați pe cei care sunt în dezordine, să-i încurajați pe cei timizi, să-i sprijiniți pe cei slabi, să aveți răbdare față de toți.
  15. Aveți grijă ca nu cumva să întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna căutați să faceți binele unii față de alții și față de toți.
  16. Bucurați-vă întotdeauna!
  17. Rugați-vă fără încetare!
  18. Mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voința lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi!
  19. Nu stingeți Duhul!
  20. Nu disprețuiți profețiile,
  21. dar cercetați toate: păstrați tot ceea ce este bun!
  22. Feriți-vă de orice fel de rău!
  23. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit, și ființa voastră întreagă: duhul, sufletul și trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
  24. Credincios este cel care vă cheamă. El va și înfăptui.
  25. Fraților, rugați-vă și pentru noi.
  26. Salutați-i pe toți frații cu o sărutare sfântă.
  27. Vă rog stăruitor pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraților.
  28. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi.

  Așteptarea venirii Domnului

  Capitolul 5

  1 Cât despre timpul și momentul acela, fraților, nu aveți nevoie ca să vi se scrie 2 căci voi înșivă știți prea bine că ziua Domnului vine ca un hoț în timpul nopții. 3 Când vor zice unii: "Pace și liniște!", atunci, pe neașteptate, va cădea peste ei pieirea, precum durerile nașterii peste cea însărcinată, și nu vor putea să scape.
       4 Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. 5 Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6 Așadar, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul. 7 Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. 8 Însă noi, fiind fii ai zilei, să nu ne pierdem cumpătul, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a iubirii, având drept coif speranța mântuirii, 9 pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Cristos, 10 care a murit pentru noi pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. 11 De aceea, îmbărbătați-vă unii pe alții și edificați-vă unul pe altul, așa cum de altfel și faceți.

  Diferite îndemnuri pentru viața comunitară

      12 Vă rugăm, fraților, să-i respectați pe cei care ostenesc între voi, pe cei care vă conduc în Domnul și vă îndeamnă. 13 Să-i cinstiți mult cu dragoste pentru lucrarea lor. Trăiți în pace unii cu alții.
       14 Vă îndemnăm, fraților, să-i mustrați pe cei care sunt în dezordine, să-i încurajați pe cei timizi, să-i sprijiniți pe cei slabi, să aveți răbdare față de toți. 15 Aveți grijă ca nu cumva să întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna căutați să faceți binele unii față de alții și față de toți.
       16 Bucurați-vă întotdeauna! 17 Rugați-vă fără încetare! 18 Mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voința lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi!
       19 Nu stingeți Duhul! 20 Nu disprețuiți profețiile, 21 dar cercetați toate: păstrați tot ceea ce este bun! 22 Feriți-vă de orice fel de rău!
       23 Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit, și ființa voastră întreagă: duhul, sufletul și trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Credincios este cel care vă cheamă. El va și înfăptui.

  Binecuvântarea și salutul final

      25 Fraților, rugați-vă și pentru noi.
       26 Salutați-i pe toți frații cu o sărutare sfântă. 27 Vă rog stăruitor pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraților.
       28 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi a.

   

  Note de subsol


  a O serie de manuscrise vechi adaugă: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro