1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Așadar, recomand, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii,
  2. pentru regi și pentru toți cei care sunt în conducere ca să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea.
  3. Acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru,
  4. care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului.
  5. Căci unul este Dumnezeu și unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni: omul Cristos Isus
  6. care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. [Aceasta] este mărturia adusă la timpul stabilit
  7. pentru care am fost orânduit eu ca predicator și apostol - spun adevărul și nu mint -, învățător al păgânilor în credință și adevăr.
  8. Așadar, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, ridicându-și mâinile sfinte, fără mânie și ceartă.
  9. Tot la fel și femeile, cu îmbrăcăminte decentă, să se înfrumusețeze cu pudoare și modestie, nu prin modul de împletire a părului, nu cu aur, perle sau haine scumpe,
  10. ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor care se numesc evlavioase.
  11. Femeia să învețe ascultând în tăcere și să fie supusă în toate,
  12. iar eu nu-i permit femeii să învețe pe alții, nici să domine bărbatul, ci să stea în liniște,
  13. căci a fost plăsmuit mai înainte Adam și apoi Eva.
  14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia; lăsându-se sedusă, ea a ajuns la păcat.
  15. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea copiilor, numai rămânând în credință, iubire și sfințenie cu modestie.

  II. NORME PENTRU ORGANIZAREA CULTULUI

  Rugăciune liturgică pentru toți oamenii

  Capitolul 2

  1 Așadar, recomand, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, 2 pentru regi și pentru toți cei care sunt în conducere ca să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. 3 Acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. 5 Căci unul este Dumnezeu și unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni: omul Cristos Isus 6 care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. [Aceasta] este mărturia adusă la timpul stabilit 7 pentru care am fost orânduit eu ca predicator și apostol - spun adevărul a și nu mint -, învățător al păgânilor în credință și adevăr.

  Comportamentul femeilor la liturgie

      8 Așadar, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, ridicându-și mâinile sfinte, fără mânie și ceartă.
       9 Tot la fel și femeile, cu îmbrăcăminte decentă, să se înfrumusețeze cu pudoare și modestie, nu prin modul de împletire a părului, nu cu aur, perle sau haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor care se numesc evlavioase. 11 Femeia să învețe ascultând în tăcere și să fie supusă în toate, 12 iar eu nu-i permit femeii să învețe pe alții, nici să domine bărbatul, ci să stea în liniște, 13 căci a fost plăsmuit mai înainte Adam și apoi Eva. 14 Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia; lăsându-se sedusă, ea a ajuns la păcat. 15 Totuși ea va fi mântuită prin nașterea copiilor, numai rămânând în credință, iubire și sfințenie cu modestie.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise adaugă: în Cristos; probabil o armonizare după Rom 9,1.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro