1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Nu-l mustra cu asprime pe cel bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată, iar pe tineri ca pe niște frați,
  2. pe bătrâne, ca pe mame, iar pe cele tinere, ca pe niște surori, în curăție desăvârșită.
  3. Respectă văduvele, cele care sunt cu adevărat văduve.
  4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți, să învețe mai întâi să aibă dragoste față de casa lor și să-i răsplătească pe părinți, căci acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu.
  5. Cea care este cu adevărat văduvă și rămasă singură și-a pus speranța în Dumnezeu și stăruie în cereri și rugăciuni noaptea și ziua.
  6. Însă cea care trăiește în plăceri, deși trăiește, este moartă.
  7. Poruncește-le acestora ca să fie fără reproș.
  8. Dar dacă cineva nu se îngrijește de ai săi, și mai ales de cei din casă, și-a renegat credința și este mai rău decât un necredincios.
  9. Ca să fie înscrisă între văduve, să nu aibă mai puțin de șaizeci de ani, să fi fost soția unui singur bărbat,
  10. să aibă mărturie pentru faptele ei bune, dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i-a ajutat pe cei necăjiți, dacă s-a ținut de orice fel de faptă bună.
  11. Dar ferește-te de văduvele mai tinere. Căci când le apucă poftele nedemne de Cristos, vor să se mărite,
  12. făcându-se vinovate că și-au călcat promisiunea de mai înainte.
  13. În același timp, se învață să fie leneșe și umblă din casă în casă. Dar nu numai că sunt leneșe, ci și limbute și iscoditoare, vorbind ceea ce nu trebuie.
  14. Așadar, vreau ca cele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să fie gospodine în casă, ca să nu dea potrivnicului nici un motiv de clevetire,
  15. căci unele s-au rătăcit deja, urmându-l pe Satana.
  16. Dacă o credincioasă are văduve, să se îngrijească de ele și să nu împovăreze Biserica, pentru ca aceasta să le poată ajuta pe cele cu adevărat văduve.
  17. Prezbiterii care conduc bine să fie învredniciți cu o cinste îndoită, mai ales cei care se ostenesc cu predica și cu învățătura,
  18. căci spune Scriptura: Să nu legi gura boului care treieră și: "Vrednic este lucrătorul de plata sa".
  19. Să nu primești o acuzație împotriva unui prezbiter decât dacă vine de la doi sau trei martori.
  20. Pe cei care au păcătuit, mustră-i înaintea tuturor, ca să le fie teamă și celorlalți.
  21. Te conjur în fața lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus și a îngerilor celor aleși să păzești acestea, fără prejudecată și fără a face cuiva favoruri.
  22. Nu te grăbi să-ți impui mâinile peste cineva și nici nu te face părtaș la păcatele altora. Tu însuți păstrează-te curat.
  23. Să nu mai bei numai apă, ci și puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri.
  24. Păcatele unor oameni sunt evidente și se cunosc înainte de judecată, însă ale altora se descoperă după aceea.
  25. Tot la fel și faptele bune sunt evidente, dar chiar și celelalte nu pot rămâne ascunse.

  Atitudinea față de diferite categorii de credincioși

  Capitolul 5

  1 Nu-l mustra cu asprime pe cel bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată, iar pe tineri ca pe niște frați, 2 pe bătrâne, ca pe mame, iar pe cele tinere, ca pe niște surori, în curăție desăvârșită.

  Atitudinea față de văduve

      3 Respectă văduvele, cele care sunt cu adevărat văduve. 4 Dacă o văduvă are copii sau nepoți, să învețe mai întâi să aibă dragoste față de casa lor și să-i răsplătească pe părinți, căci acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5 Cea care este cu adevărat văduvă și rămasă singură și-a pus speranța în Dumnezeu și stăruie în cereri și rugăciuni noaptea și ziua. 6 Însă cea care trăiește în plăceri, deși trăiește, este moartă. 7 Poruncește-le acestora ca să fie fără reproș. 8 Dar dacă cineva nu se îngrijește de ai săi, și mai ales de cei din casă, și-a renegat credința și este mai rău decât un necredincios.
       9 Ca să fie înscrisă între văduve, să nu aibă mai puțin de șaizeci de ani, să fi fost soția unui singur bărbat, 10 să aibă mărturie pentru faptele ei bune, dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare, dacă a spălat picioarele sfinților a, dacă i-a ajutat pe cei necăjiți, dacă s-a ținut de orice fel de faptă bună.
       11 Dar ferește-te de văduvele mai tinere. Căci când le apucă poftele nedemne de Cristos, vor să se mărite, 12 făcându-se vinovate că și-au călcat promisiunea de mai înainte. 13 În același timp, se învață să fie leneșe și umblă din casă în casă. Dar nu numai că sunt leneșe, ci și limbute și iscoditoare, vorbind ceea ce nu trebuie. 14 Așadar, vreau ca cele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să fie gospodine în casă, ca să nu dea potrivnicului nici un motiv de clevetire, 15 căci unele s-au rătăcit deja, urmându-l pe Satana. 16 Dacă o credincioasă b are văduve, să se îngrijească de ele și să nu împovăreze Biserica, pentru ca aceasta să le poată ajuta pe cele cu adevărat văduve.

  Atitudinea față de prezbiteri

      17 Prezbiterii care conduc bine să fie învredniciți cu o cinste îndoită, mai ales cei care se ostenesc cu predica și cu învățătura, 18 căci spune Scriptura: Să nu legi gura boului care treieră și: "Vrednic este lucrătorul de plata sa". 19 Să nu primești o acuzație împotriva unui prezbiter decât dacă vine de la doi sau trei martori. 20 Pe cei care au păcătuit, mustră-i înaintea tuturor, ca să le fie teamă și celorlalți. 21 Te conjur în fața lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus și a îngerilor celor aleși să păzești acestea, fără prejudecată și fără a face cuiva favoruri. 22 Nu te grăbi să-ți impui mâinile peste cineva și nici nu te face părtaș la păcatele altora. Tu însuți păstrează-te curat. 23 Să nu mai bei numai apă, ci și puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri.
       24 Păcatele unor oameni sunt evidente și se cunosc înainte de judecată, însă ale altora se descoperă după aceea. 25 Tot la fel și faptele bune sunt evidente, dar chiar și celelalte nu pot rămâne ascunse.

   

  Note de subsol


  a Expresia descrie ospitalitatea caritabilă şi reverenţioasă faţă de fraţii creştini, în special faţă de predicatorii itineranţi (cf. n. de la In 13,5).
  b Există şi alte variante în manuscrise: un credincios; un credincios sau o credincioasă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro