1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Toți cei care sunt sub jug ca sclavi să-i considere pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca nu cumva numele lui Dumnezeu și învățătura să fie defăimate.
  2. Cei care au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască întrucât sunt frați, ci să-i slujească și mai bine pentru că cei care beneficiază de slujirea lor sunt credincioși și iubiți. Învață-i aceste lucruri și îndeamnă-i astfel.
  3. Dacă cineva învață alte lucruri și nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos și învățătura conformă evlaviei,
  4. acela este arogant și nu înțelege nimic, ba încă are boala cercetărilor și a controverselor zadarnice din care vin: invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele,
  5. disputele interminabile între oameni cu mintea bolnavă și lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este o sursă de câștig.
  6. Într-adevăr, evlavia este un mare câștig când se mulțumește cu ceea ce are.
  7. Căci n-am adus nimic în lume și nimic nu putem lua din ea.
  8. Dacă avem de mâncare și de îmbrăcat, să ne mulțumim cu acestea.
  9. Dar cei care vor să adune bogății cad în ispită, în laț, în multe pofte necugetate și dăunătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină și pierzare.
  10. De fapt, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, iar cei care s-au dedat la ea au rătăcit de la credință și și-au provocat multe chinuri.
  11. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea. Urmează dreptatea, evlavia, credința, iubirea, statornicia, blândețea!
  12. Luptă lupta cea bună a credinței, cucerește viața cea veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori.
  13. Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care aduce toate la viață și înaintea lui Cristos Isus care a dat mărturia cea bună în fața lui Ponțiu Pilat:
  14. păzește porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos
  15. pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul și unicul Stăpânitor, Regele regilor și Domnul domnilor,
  16. singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de nepătruns, pe care nici un om nu l-a văzut și nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste și putere veșnică. Amin!
  17. Poruncește-le celor bogați în veacul acesta să nu se mândrească și să nu-și pună speranța într-o bogăție nestatornică, ci în Dumnezeu care ne dăruiește toate din abundență ca să ne bucurăm de ele,
  18. să facă bine, să se îmbogățească în fapte bune, să fie darnici, să împartă cu ceilalți,
  19. adunându-și pentru ei o comoară, fonduri sigure pentru viitor, ca să dobândească viața cea adevărată.
  20. O, Timotei, păzește depozitul care ți s-a încredințat, evitând vorbele deșarte lumești și împotrivirile așa-numitei "științe"
  21. pe care au profesat-o unii și au rătăcit de la credință. Harul să fie cu voi!

  Atitudinea față de sclavi

  Capitolul 6

  1 Toți cei care sunt sub jug ca sclavi să-i considere pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca nu cumva numele lui Dumnezeu și învățătura să fie defăimate. 2 Cei care au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască întrucât sunt frați, ci să-i slujească și mai bine pentru că cei care beneficiază de slujirea lor sunt credincioși și iubiți.
      Învață-i aceste lucruri și îndeamnă-i astfel.

  Pericolul învățăturilor greșite

      3 Dacă cineva învață alte lucruri și nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos și învățătura conformă evlaviei, 4 acela este arogant și nu înțelege nimic, ba încă are boala cercetărilor și a controverselor zadarnice din care vin: invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele, 5 disputele interminabile între oameni cu mintea bolnavă și lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este o sursă de câștig a. 6 Într-adevăr, evlavia este un mare câștig când se mulțumește cu ceea ce are. 7 Căci n-am adus nimic în lume și nimic nu putem lua din ea. 8 Dacă avem de mâncare și de îmbrăcat, să ne mulțumim cu acestea. 9 Dar cei care vor să adune bogății cad în ispită, în laț, în multe pofte necugetate și dăunătoare, care-i cufundă pe oameni în ruină și pierzare. 10 De fapt, rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani, iar cei care s-au dedat la ea au rătăcit de la credință și și-au provocat multe chinuri.

  Fidelitatea lui Timotei față de credință

      11 Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea. Urmează dreptatea, evlavia, credința, iubirea, statornicia, blândețea! 12 Luptă lupta cea bună a credinței, cucerește viața cea veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat o bună mărturie înaintea multor martori. 13 Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu care aduce toate la viață și înaintea lui Cristos Isus care a dat mărturia cea bună în fața lui Ponțiu Pilat: 14 păzește porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos 15 pe care, la timpul potrivit, o va face cunoscută fericitul și unicul Stăpânitor, Regele regilor și Domnul domnilor, 16 singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de nepătruns, pe care nici un om nu l-a văzut și nici nu va putea să-l vadă, căruia să-i fie cinste și putere veșnică. Amin!

  Utilizarea corectă a bunurilor

      17 Poruncește-le celor bogați în veacul acesta să nu se mândrească și să nu-și pună speranța într-o bogăție nestatornică, ci în Dumnezeu care ne dăruiește toate din abundență ca să ne bucurăm de ele, 18 să facă bine, să se îmbogățească în fapte bune, să fie darnici, să împartă cu ceilalți, 19 adunându-și pentru ei o comoară, fonduri sigure b pentru viitor, ca să dobândească viața cea adevărată c.

  Salutul final și binecuvântarea

      20 O, Timotei, păzește depozitul d care ți s-a încredințat, evitând vorbele deșarte lumești și împotrivirile așa-numitei "științe" 21 pe care au profesat-o unii și au rătăcit de la credință.
      Harul să fie cu voi! e

   

  Note de subsol


  a O serie de manuscrise adaugă: fereşte-te de unii ca aceştia.
  b Lit.: temelie bună.
  c Unele manuscrise au varianta: viaţa cu adevărat veşnică.
  d Cf. n. 2Tim 1,14.
  e Câteva manuscrise adaugă: Amin, altele au varianta: cu tine. Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro