1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 4

  1. De altfel, Duhul spune clar că în timpurile de pe urmă unii își vor renega credința, luându-se după duhuri înșelătoare și învățături diabolice,
  2. seduși de ipocrizia discursurilor false ale celor însemnați cu fierul roșu în cugetul lor.
  3. Ei interzic căsătoria, [prescriind] abstinența de la alimentele pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei care cred și cunosc adevărul,
  4. pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu e de aruncat, dacă este primit cu mulțumire.
  5. De fapt, este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciuni.
  6. Învățându-i pe frați aceste lucruri, vei fi un slujitor bun al lui Cristos Isus, hrănindu-te cu cuvintele credinței și ale învățăturii frumoase pe care ai urmat-o îndeaproape.
  7. De basmele profane și născocirile babelor ferește-te! Deprinde-te cu evlavia;
  8. căci gimnastica trupului e de puțin folos pe când evlavia este folositoare în toate pentru că are promisiunea vieții de acum și a celei viitoare.
  9. Acest cuvânt este vrednic de crezut și de primit cu toată încrederea.
  10. Noi pentru aceasta muncim și ne luptăm, pentru că ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși.
  11. Poruncește și învață aceste lucruri.
  12. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea ta, ci să devii un model pentru toți cei care cred: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credință, în nevinovăție.
  13. Până când voi veni, preocupă-te de lecturi, de predică și de învățătură.
  14. Nu neglija darul care este în tine și care ți-a fost dat prin profeție împreună cu impunerea mâinilor prezbiterilor.
  15. Meditează aceste lucruri, stăruie în ele pentru ca propășirea ta să fie cunoscută tuturor.
  16. Ai grijă de tine și de învățătură, stăruie în acestea, căci făcând astfel, te vei mântui și pe tine, și pe cei care te ascultă.

  IV. DISCIPLINA BISERICII
  ȘI COMPORTAMENTUL CREȘTIN


  Atitudinea împotriva învățătorilor falși

  Capitolul 4

  1 De altfel, Duhul spune clar că în timpurile de pe urmă unii își vor renega credința, luându-se după duhuri înșelătoare și învățături diabolice, 2 seduși de ipocrizia discursurilor false ale celor însemnați cu fierul roșu în cugetul lor. 3 Ei interzic căsătoria, [prescriind] abstinența de la alimentele a pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei care cred și cunosc adevărul, 4 pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu e de aruncat, dacă este primit cu mulțumire. 5 De fapt, este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciuni.

  Timotei, slujitor bun al lui Cristos

      6 Învățându-i pe frați aceste lucruri, vei fi un slujitor bun al lui Cristos Isus, hrănindu-te cu cuvintele credinței și ale învățăturii frumoase pe care ai urmat-o îndeaproape. 7 De basmele profane și născocirile babelor ferește-te! Deprinde-te b cu evlavia; 8 căci gimnastica trupului e de puțin folos pe când evlavia este folositoare în toate pentru că are promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. 9 Acest cuvânt este vrednic de crezut și de primit cu toată încrederea. 10 Noi pentru aceasta muncim și ne luptăm c, pentru că ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși.
       11 Poruncește și învață aceste lucruri. 12 Nimeni să nu disprețuiască tinerețea ta, ci să devii un model pentru toți cei care cred: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credință, în nevinovăție. 13 Până când voi veni, preocupă-te de lecturi, de predică și de învățătură. 14 Nu neglija darul care este în tine și care ți-a fost dat prin profeție împreună cu impunerea mâinilor prezbiterilor. 15 Meditează aceste lucruri, stăruie în ele pentru ca propășirea ta să fie cunoscută tuturor. 16 Ai grijă de tine și de învățătură, stăruie în acestea, căci făcând astfel, te vei mântui și pe tine, și pe cei care te ascultă.

   

  Note de subsol


  a Nu pot fi identificaţi cu claritate aceşti predicatori. Ar putea fi vorba de unele secte eretice ale encratiştilor (consideră renunţarea la căsătorie ca un act de mare tărie) şi marcioniţilor. De altfel, şi unele cercuri filozofice au aceeaşi atitudine (Pitagora le cere discipolilor să renunţe până şi la fasole). Originea acestor prescripţii pare să fie păgână (doar esenienii le mai practică), din cultele orientale (cultul misterelor, orfismul etc.). În gnosticismul propriu-zis (sec. al II-lea d.C.), aceste practici, cu motivarea lor religioasă, vor cunoaşte o largă răspândire.
  b Termenul grec gymnazô indică activitatea de antrenare sportivă, foarte cunoscută în tot Orientul. La Efes, sediul episcopatului lui Timotei, aveau loc efesiadele - jocuri sportive organizate din patru în patru ani. Concurenţii aveau nevoie de un antrenament special individual constant, sub conducerea antrenorului (gymnasiarchos). Exista o mare preocupare pentru forma fizică a concurenţilor ce reprezentau cetatea, ei contribuind la creşterea reputaţiei comunităţii. Comunitatea creştină din Efes, "antrenată" de Timotei în evlavie, întrecea cu mult mentalitatea şi practicile păgâne.
  c În unele manuscrise apare varianta: şi suntem insultaţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro