1 2 3 4

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voința lui Dumnezeu, după promisiunea vieții care este în Cristos Isus,
  2. lui Timotei, copilul meu iubit: har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus Domnul nostru.
  3. Aduc mulțumire lui Dumnezeu, pe care, cu o conștiință curată, îl slujesc ca și strămoșii mei, când îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele fără încetare, noaptea și ziua.
  4. Amintindu-mi de lacrimile tale, mă cuprinde dorul de a te vedea ca să mă umplu de bucurie.
  5. Îmi mai amintesc de credința neprefăcută care este în tine, care a fost mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt convins că este și în tine.
  6. Din acest motiv îți amintesc să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele,
  7. căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci [Duhul] tăriei, al iubirii și al înțelepciunii.
  8. Așadar, nu te rușina de mărturia Domnului nostru și nici de mine, care [mă aflu] în lanțuri pentru el, ci suferă împreună cu mine pentru evanghelie după puterea lui Dumnezeu,
  9. cel care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său și pentru harul pe care ni l-a dat în Cristos Isus mai înainte de începutul veacurilor,
  10. dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin evanghelia
  11. pentru care eu am fost pus predicator, apostol și învățător.
  12. Din acest motiv sufăr acestea, dar nu mă rușinez pentru că știu în cine am crezut și în cine mi-am pus încrederea și sunt convins că el are puterea să păstreze bunul încredințat până în ziua aceea.
  13. Ia ca normă cuvintele sănătoase pe care le-ai auzit de la mine în credința și iubirea care este în Cristos Isus!
  14. Păstrează depozitul cel bun prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi.
  15. Știi că toți cei din Asia ne-au părăsit, printre care și Figel și Hermogene.
  16. Domnul să se îndure de casa lui Onesifor pentru că de multe ori și el m-a îmbărbătat și nu i-a fost rușine de lanțurile mele,
  17. ba chiar, când a fost la Roma, m-a căutat cu îngrijorare și m-a găsit.
  18. Domnul să-i dea să găsească îndurare la Dumnezeu în ziua aceea și tu știi bine cât de mult m-a ajutat la Efes.

  Destinatarii și salutul

  Capitolul 1

  1 Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voința lui Dumnezeu, după promisiunea vieții care este în Cristos Isus, 2 lui Timotei, copilul meu iubit: har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus Domnul nostru.

  Rugăciune de mulțumire

      3 Aduc mulțumire lui Dumnezeu, pe care, cu o conștiință curată, îl slujesc ca și strămoșii mei, când îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele fără încetare, noaptea și ziua. 4 Amintindu-mi de lacrimile tale, mă cuprinde dorul de a te vedea ca să mă umplu de bucurie. 5 Îmi mai amintesc de credința neprefăcută care este în tine, care a fost mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt convins că este și în tine.

  Pasiunea pentru evanghelie

      6 Din acest motiv îți amintesc să reînflăcărezi a darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele, 7 căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci [Duhul] tăriei, al iubirii și al înțelepciunii. 8 Așadar, nu te rușina de mărturia Domnului nostru și nici de mine, care [mă aflu] în lanțuri pentru el, ci suferă împreună cu mine pentru evanghelie după puterea lui Dumnezeu, 9 cel care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său și pentru harul pe care ni l-a dat în Cristos Isus mai înainte de începutul veacurilor, 10 dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin evanghelia 11 pentru care eu am fost pus predicator, apostol și învățător b.
       12 Din acest motiv sufăr acestea, dar nu mă rușinez pentru că știu în cine am crezut și în cine mi-am pus încrederea și sunt convins că el are puterea să păstreze bunul încredințat până în ziua aceea. 13 Ia ca normă cuvintele sănătoase pe care le-ai auzit de la mine în credința și iubirea care este în Cristos Isus! 14 Păstrează depozitul cel bun c prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi.

  Discipoli fideli și infideli

      15 Știi că toți cei din Asia ne-au părăsit, printre care și Figel și Hermogene. 16 Domnul să se îndure de casa lui Onesifor pentru că de multe ori și el m-a îmbărbătat și nu i-a fost rușine de lanțurile mele, 17 ba chiar, când a fost la Roma, m-a căutat cu îngrijorare și m-a găsit. 18 Domnul să-i dea să găsească îndurare la Dumnezeu în ziua aceea și tu știi bine cât de mult m-a ajutat la Efes.

   

  Note de subsol


  a Verbul anazopyreo are în VT sensul de "a reveni la viaţă" (Gen 45,27; 2Rg 8,1.5). Literar înseamnă: a aprinde din nou, a aţâţa focul. Darul lui Timotei este ca un foc pe care neglijenţa l-ar putea stinge, dar, prin credinţă, Timotei îl poate reaprinde.
  b Multe manuscrise adaugă: Învăţătorul popoarelor păgâne. Probabil este o armonizare cu 1Tim 2,7.
  c Expresia "depozitul" credinţei este metaforică şi are ca fond practica greacă şi romană a depunerii şi păstrării bunurilor. În mod obişnuit, la depunere se încheia un contract scris prin care depozitarul se obliga să păstreze intact bunul depus şi să-l restituie la termenul stabilit. Legea nu permitea (decât cu clauze specificate în contract) o folosire a bunului încredinţat în interes propriu. Punctul principal al contractului era fidelitatea în păstrarea bunurilor încredinţate. Exista şi o formă neoficială de a depune pe bază de jurământ (depositum sacrum). În acest caz, alterarea bunului încredinţat sau nerestituirea constituia nu numai o trădare a pietăţii şi a încrederii, ba chiar un jurământ fals, un sacrilegiu. Sfântul Paul a primit acest depozit de la Cristos, pe calea Damascului (Gal 1,12-16; Ef 3,1-9; Rom 15,15-16). Spre deosebire de învăţătorii falşi care predică o doctrină personală, rod al propriilor speculaţii, urmărind un profit sau succes, sfântul Paul nu s-a considerat niciodată autorul acestui depozit. El este doar un deţinător provizoriu, păstrătorul credinţei pe care n-o inventează, nici nu o transformă, ci o păstrează şi o transmite intactă. Acest depozit este cuvântul - obiect al credinţei. Deşi are grijă să se adapteze psihologiei ascultătorilor iudei şi păgâni, sfântul Paul nu a acceptat niciodată abandonarea vreunui element al credinţei. Timotei, ca discipol al sfântului Paul, a primit acest depozit pe care trebuie să-l păstreze şi să-l încredinţeze cu grijă numai acelora care-l vor putea transmite altora (2Tim 2,2).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro