1 2 3 4

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Așadar, copilul meu, tu întărește-te cu harul care este în Cristos Isus.
  2. Și ceea ce ai auzit de la mine prin multe mărturii încredințează unor oameni credincioși care vor fi vrednici să-i învețe și pe alții.
  3. Ia parte la suferințele mele ca un soldat bun al lui Cristos Isus.
  4. Nici un soldat nu se amestecă în problemele vieții ca să placă celui care l-a înrolat.
  5. Iar dacă cineva participă la întreceri, nu primește coroana dacă nu se luptă după regulament.
  6. Agricultorul trebuie mai întâi să trudească pentru a culege roadele.
  7. Înțelege ceea ce îți spun! De fapt, Domnul îți va da înțelegere în toate.
  8. Adu-ți aminte de Isus Cristos, din seminția lui David, care a înviat din morți, după evanghelia mea,
  9. pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un răufăcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat.
  10. De aceea îndur cu răbdare toate pentru cei aleși, pentru ca și ei să obțină mântuirea, care este în Cristos Isus, o dată cu mărirea veșnică.
  11. Vrednic de crezare este cuvântul: Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el.
  12. Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el, vom și domni împreună cu el. Dacă îl renegăm, și el ne va renega.
  13. Dacă suntem infideli, el rămâne fidel, pentru că nu se poate renega pe sine.
  14. Amintește-le acestea și îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc nici un folos, ci duc la pieirea ascultătorilor.
  15. Străduiește-te să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se rușineze, ca un împărțitor corect al cuvântului adevărului.
  16. Ferește-te de vorbele deșarte lumești căci ele duc tot mai mult la nelegiuire
  17. și cuvântul lor roade ca o cangrenă. Printre aceștia sunt Imeneu și Filet.
  18. Aceștia s-au îndepărtat de adevăr, spunând că învierea a și avut loc, și răstoarnă credința unora.
  19. Totuși temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne neclintită, având acest sigiliu: Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai lui și: "Să se îndepărteze de nedreptate oricine pronunță numele Domnului!"
  20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și multe de lemn și de lut: unele de cinste, altele ordinare.
  21. Așadar, dacă cineva se purifică de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, pregătit de orice lucrare bună.
  22. Fugi de poftele tinereții, urmărește dreptatea, credința, iubirea și pacea cu cei care îl invocă pe Domnul dintr-o inimă curată,
  23. dar ferește-te de întrebările nechibzuite și neinstructive, știind că provoacă certuri.
  24. De altfel, slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toți, în stare să învețe, îngăduitor,
  25. să-i mustre cu blândețe pe cei care i se opun, cu speranța că Dumnezeu le va da convertirea spre cunoașterea adevărului,
  26. așa încât să-și revină din lațul diavolului, de care erau prinși de vii, pentru a-i face voința.

  Soldați devotați ai lui Cristos

  Capitolul 2

  1 Așadar, copilul meu, tu întărește-te cu harul care este în Cristos Isus. 2 Și ceea ce ai auzit de la mine prin multe mărturii încredințează unor oameni credincioși care vor fi vrednici să-i învețe și pe alții.
       3 Ia parte la suferințele mele ca un soldat bun al lui Cristos Isus. 4 Nici un soldat nu se amestecă în problemele vieții ca să placă celui care l-a înrolat. 5 Iar dacă cineva participă la întreceri, nu primește coroana dacă nu se luptă după regulament. 6 Agricultorul trebuie mai întâi să trudească pentru a culege roadele. 7 Înțelege ceea ce îți spun! De fapt, Domnul îți va da înțelegere în toate.
       8 Adu-ți aminte de Isus Cristos, din seminția lui David, care a înviat din morți, după evanghelia mea, 9 pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un răufăcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. 10 De aceea îndur cu răbdare toate pentru cei aleși, pentru ca și ei să obțină mântuirea, care este în Cristos Isus, o dată cu mărirea veșnică.
  11    Vrednic de crezare este cuvântul:
      Dacă am murit împreună cu el,
      vom și trăi împreună cu el.
  12    Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el,
      vom și domni împreună cu el.
      Dacă îl renegăm, și el ne va renega.
  13    Dacă suntem infideli, el rămâne fidel,
      pentru că nu se poate renega pe sine.

  Pericolul ereziilor

      14 Amintește-le acestea și îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu a să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc nici un folos, ci duc la pieirea ascultătorilor. 15 Străduiește-te să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se rușineze, ca un împărțitor corect b al cuvântului adevărului. 16 Ferește-te de vorbele deșarte lumești căci ele duc tot mai mult la nelegiuire 17 și cuvântul lor roade ca o cangrenă. Printre aceștia sunt Imeneu și Filet. 18 Aceștia s-au îndepărtat de adevăr, spunând că învierea a și avut loc, și răstoarnă credința unora. 19 Totuși temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne neclintită, având acest sigiliu: Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai lui și: "Să se îndepărteze de nedreptate oricine pronunță numele Domnului!"
       20 Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și multe de lemn și de lut: unele de cinste, altele ordinare. 21 Așadar, dacă cineva se purifică de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, pregătit de orice lucrare bună.
       22 Fugi de poftele tinereții, urmărește dreptatea, credința, iubirea și pacea cu c cei care îl invocă pe Domnul dintr-o inimă curată, 23 dar ferește-te de întrebările nechibzuite și neinstructive, știind că provoacă certuri. 24 De altfel, slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toți, în stare să învețe, îngăduitor, 25 să-i mustre cu blândețe pe cei care i se opun, cu speranța că Dumnezeu le va da convertirea spre cunoașterea adevărului, 26 așa încât să-și revină din lațul diavolului, de care erau prinși de vii, pentru a-i face voința.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise au: înaintea Domnului.
  b Termenul grec orthotomeo apare numai aici în scrierile NT. În VT, descrie drumul trasat sau nivelat drept (Prov 3,6; 11,5). În greaca patristică este folosit în sens metaforic: a trasa făgaşuri pentru roţi pentru a nu deraia; a croi drept după model; a zidi după dreptar. Fiind vorba de cuvânt, verbul înseamnă "a transmite cu fidelitate cuvântul" sau "a nu se abate de la adevăr", "a spune direct adevărul, fără ocolişuri".
  c Unele manuscrise adaugă: toţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro