1 2 3 4

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Dar să știi acestea: în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele
  2. pentru că oamenii vor fi egoiști, lacomi de bani, lăudăroși, aroganți, defăimători, neascultători față de părinți, nerecunoscători față de Dumnezeu, lipsiți de iubire,
  3. neînduplecabili, calomniatori, indisciplinați, cruzi, dușmani ai binelui,
  4. trădători, obraznici, orbiți de mândrie, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu,
  5. având înfățișarea evlaviei, dar renegând puterea ei. Și de aceștia ferește-te!
  6. Dintre ei sunt aceia care se strecoară prin case și ademenesc femeiuști încărcate de păcate, frământate de pofte de tot felul,
  7. prezente mereu la învățătură, dar incapabile să ajungă la cunoașterea adevărului.
  8. Căci așa cum Ianes și Iambres i s-au opus lui Moise, tot așa și aceștia se opun adevărului, oameni stricați la minte, găsiți nevrednici în privința credinței,
  9. dar nu vor ajunge prea departe pentru că nebunia lor va fi dezvăluită tuturor, așa cum a fost și a acelora.
  10. Tu, însă, ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea, credința, îndelunga răbdare, iubirea, statornicia mea
  11. în persecuții și suferințele care au venit asupra mea în Antiohia, în Iconiu și în Listra. Câte persecuții am îndurat! Și Domnul m-a salvat din toate.
  12. Dar toți cei care vor să trăiască în Cristos Isus cu evlavie vor fi persecutați.
  13. Însă oamenii răi și înșelați vor merge din rău în mai rău, înșelând și fiind înșelați.
  14. Tu, însă, rămâi statornic în cele pe care le-ai învățat și în care crezi, știind de la cine le-ai învățat.
  15. Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea prin credința care este în Cristos Isus.
  16. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a învăța, a convinge, a îndrepta, a educa în dreptate,
  17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.

  Devieri ale credinței în timpurile de pe urmă

  Capitolul 3

  1 Dar să știi acestea: în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele 2 pentru că oamenii vor fi egoiști, lacomi de bani, lăudăroși, aroganți, defăimători, neascultători față de părinți, nerecunoscători față de Dumnezeu, lipsiți de iubire, 3 neînduplecabili, calomniatori, indisciplinați, cruzi, dușmani ai binelui, 4 trădători, obraznici, orbiți de mândrie, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, 5 având înfățișarea evlaviei, dar renegând puterea ei. Și de aceștia ferește-te! 6 Dintre ei sunt aceia care se strecoară prin case și ademenesc femeiuști încărcate de păcate, frământate de pofte de tot felul, 7 prezente mereu la învățătură, dar incapabile să ajungă la cunoașterea adevărului. 8 Căci așa cum Ianes și Iambres a i s-au opus lui Moise, tot așa și aceștia se opun adevărului, oameni stricați la minte, găsiți nevrednici în privința credinței, 9 dar nu vor ajunge prea departe pentru că nebunia lor va fi dezvăluită tuturor, așa cum a fost și a acelora.

  Atitudinea ideală a omului lui Dumnezeu

      10 Tu, însă, ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea, credința, îndelunga răbdare, iubirea, statornicia mea 11 în persecuții și suferințele care au venit asupra mea în Antiohia, în Iconiu și în Listra. Câte persecuții am îndurat! Și Domnul m-a salvat din toate. 12 Dar toți cei care vor să trăiască în Cristos Isus cu evlavie vor fi persecutați. 13 Însă oamenii răi și înșelați vor merge din rău în mai rău, înșelând și fiind înșelați.
       14 Tu, însă, rămâi statornic în cele pe care le-ai învățat și în care crezi, știind de la cine le-ai învățat. 15 Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea prin credința care este în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a învăța, a convinge, a îndrepta, a educa în dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.

   

  Note de subsol


  a Personaje nemenţionate în VT, dar cunoscute în tradiţia rabinică şi literatura apocrifă ca vrăjitorii faraonului care au făcut prin magie aceleaşi minuni pe care le făcuseră Moise şi Aaron (cf. Ex 7,11), sau ca discipoli ai lui Balaam (Num 22,22).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro