1 2 3 4 5 6 7

Miheia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 1

  1. Cuvântul Domnului care a fast către Miheia din Moreșet în vremea domniei lui Iotam, Ahaz și Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria și Ierusalim.
  2. Ascultați, voi neamuri toate, ia aminte pământule și tot ce se află pe tine! Căci Domnul Dumnezeu va fi vouă mărturie împotriva voastră, Domnul din templul cel sfânt al Său!
  3. Căci iată Domnul va ieși din locașul Lui, Se va pogorî și va păși peste înălțimile pământului;
  4. Munții se vor topi sub El ca ceara în fața focului și văile vor curge, cum se pornesc la vale apele pe povârniș.
  5. Toate acestea vor fi din pricina fărădelegii lui Iacov și a păcatului casei lui Israel. Care este fărădelegea lui Iacov? Oare nu Samaria? Și care sunt înălțimile lui Iuda? Oare nu Ierusalimul?
  6. Pentru aceasta voi preface Samaria într-o grămadă de pietre adunate de pe câmp, când se sădește via; voi prăvăli în vale pietrele ei și temeliile ei le voi dezveli.
  7. Toate chipurile ei cele cioplite vor fi doborâte, toată bogăția adunată din prețul desfrânării va fi arsă în foc și toate chipurile ei de idoli le voi face una cu pământul; căci din plată de desfrânată i-a adunat și în plată de desfrânată se vor preface!
  8. Din această pricină Mă voi tângui și voi urla, voi merge desculț și gol; voi scoate urlete ca șacalii și țipete ca struții;
  9. Căci rana ei este fără de leac, ajuns-a până în Iuda, atins-a porțile poporului Meu, până la Ierusalim.
  10. Nu dați de veste în Gat, și în Aco, nu plângeți! În Bet-Leafra tăvăliți-vă în pulbere!
  11. Cornul sună pentru voi, locuitori din Șafir. și din cetatea lor nu ies cei din Taanan. Plângere se aude în Bet-Haețel, căci veți fi lipsiți de sprijin.
  12. Cum să nădăjduiască locuitorii cei din Marot că le va fi bine, când nenorocirea de la Domnul s-a coborât la porțile Ierusalimului?
  13. Înhămați caii la căruță, locuitori ai Lachișului! Iată începutul ispășirii păcatului fiicei Sionului, căci în tine s-au aflat fărădelegile lui Israel.
  14. De aceea tu vei renunța să stăpânești Moreșet-Gat; casele Aczibului vor fi o dezamăgire pentru regii Israelului!
  15. Îți voi aduce un nou cuceritor ție care locuiești în Mareșa; strălucirea Israelului va merge până la Odolam!
  16. Fii pleșuvă și te rade pentru copiii tăi cei dragi, mărește-ți pleșuvia ca a vulturului, căci ei au fost duși în robie, departe de tine!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro