1 2 3 4 5 6 7

Miheia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 4

  1. Și în zilele cele de apoi, muntele templului Domnului se va înălța peste vârfurile munților și mai sus decât dealurile și către el vor curge popoarele;
  2. Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: "Veniți să ne suim în muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, și El ne va învăța căile Sale, și să mergem pe cărările Sale, că din Sion va ieși legea și cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim!"
  3. El va fi judecător al multor popoare și dreptate va împărți la neamuri puternice până departe. Acelea vor preface săbiile lor în fiare de plug și lăncile lor în cosoare. Și nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și nu se vor mai învăța cum să se lupte;
  4. Ci fiecare va sta liniștit sub vita și smochinul lui și nimeni nu-i va înfricoșa, căci gura Domnului Savaot a grăit!
  5. Atunci toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului său, iar noi vom merge în numele Domnului Dumnezeului nostru de acum și până în veac!
  6. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna laolaltă pe cei care o luaseră la fugă și pe cei chinuiți;
  7. Și din cei șchiopi voi face un rest și din cei ce au fost împovărați, un neam puternic, și Domnul va împărăți peste ei în muntele Sionului, de acum și până m veac!
  8. Iar la tine, turnul de pază al turmei, colina fiicei Sionului, la tine se va întoarce stăpânirea de odinioară, împărăția fiicei Ierusalimului!
  9. Și acum pentru ce strigi așa de tare? Oare îți lipsește rege și sfătuitorul tău a pierit și te-au cuprins durerile ca pe una care naște?
  10. Sufere dureri de naștere și zvârcolește-te ca o femeie în chinuri, fiică a Sionului, căci vei ieși din cetate și te vei sălășlui în câmp și te vei duce în Babilon. Acolo tu vei fi izbăvită și acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi.
  11. Acum s-au adunat la tine neamuri fără de număr, care zic: "Pângărită să fie, și ochii noștri să privească nesățioși Sionul!"
  12. Dar ele nu cunosc cugetele Domnului și nu pricep sfatul Lui, că El le-a adunat ca snopii pe arie.
  13. Scoală-te și calcă în picioare pe fiica Sionului; că voi face cornul tău de fier și copitele tale de aramă! Tu vei zdrobi popoare multe și prada luată de la ele, Domnului o vei închina și bogățiile lor Stăpânului a tot pământul.
  14. Și acum închide-te cu zid, Bet-Gader! Suntem cuprinși de toate părțile! Ei lovesc cu toiagul peste obraz pe toate semințiile lui Israel!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro