1 2 3 4 5 6 7

Miheia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpânitor peste Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei.
  2. Pentru aceasta îi va lăsa până în vremea când aceea ce trebuie să nască va naște. Atunci rămășița fraților săi se va întoarce la fiii lui Israel.
  3. El va fi voinic și va paște poporul prin puterea Domnului, întru slava numelui Domnului Dumnezeului Său și toți vor fi fără de grijă, iar El va fi mare, până la marginile pământului.
  4. Și El Însuși va fi pacea noastră! Când Asiria va năvăli în țara noastră și va pătrunde călcând în palatele noastre, noi vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii,
  5. Care vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Și ne va izbăvi de Asiria, când aceasta va năvăli în țara noastră și când va trece peste hotarele noastre.
  6. Iar restul lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca roua de la Domnul și ca bura de ploaie pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni și nu așteaptă ajutor de la fiii oamenilor.
  7. Și va mai fi restul lui Iacov, între popoare multe, ca un leu între dobitoacele din pădure și ca un pui de leu în turma de oi, care trece, calcă în picioare și pradă, fără ca nimeni să-i poată smulge prada.
  8. Mâna ta se va ridica împotriva vrăjmașilor tăi și toți asupritorii tăi vor fi nimiciți!
  9. Și în ziua aceea, zice Domnul, voi nimici caii tăi din mijlocul tău și toate carele tale le voi distruge.
  10. Și voi dărâma orașele din țara ta și toate cetățile tale le voi face una cu pământul.
  11. Și din mâna ta voi nimici pe vrăjitori și tu nu vei mai avea ghicitori;
  12. Voi dărâma idolii tăi și stâlpii idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina lucrurilor mâinilor tale;
  13. Voi nimici dumbrăvile din mijlocul tău și voi tăia copacii tăi, afierosiți idolilor.
  14. Iar în mânia și în iuțimea Mea Mă voi răzbuna asupra popoarelor care nu M-au ascultat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro