1 2 3 4 5 6 7

Miheia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Vai de cei ce cugetă gânduri silnice stând în așternuturile lor și de cei ce săvârșesc fărădelegea la lumina zilei de îndată ce află prilej.
  2. Le plac țarinile, pentru aceea le și răpesc; casele, de aceea le și iau. Calcă silnic drepturile stăpânului și ale casei lui, ale omului și ale moștenirii lui.
  3. Pentru aceasta așa zice Domnul Iată că Eu pun la cale pentru neamul acesta o nenorocire, de care nu veți putea să vă feriți grumazul vostru și nu veți mai călca mândri; căci vremurile sunt rele.
  4. În vremea aceea veți ajunge de batjocură și vi se va cânta un cântec de jale: "Domnul a spus, și iată că au fost nimiciți! El dă în alte mâini partea de moștenire a poporului Său! Cum ia El fără să mai dea înapoi și ogoarele noastre le împarte vrăjmașului!
  5. Pentru aceasta voi nu veți avea pe nimeni care să arunce funia pentru sorții voștri în obștea Domnului!"
  6. Nu ziceți nimic împotrivă! Nu vă ridicați împotrivă, căci aceasta nu poate să depărteze rușinea voastră!
  7. Casa lui Iacov zice: "Oare Dumnezeu a pierdut răbdarea? Acestea sunt lucrurile Sale?" Cuvintele Mele nu sunt ele, oare, binevoitoare pentru cel ce umblă pe calea cea dreaptă?
  8. Ci voi, împotriva poporului Meu, stați într-ajutor vrăjmașului lui. Mai înainte ca să năvălească Salmanasar voi jefuiți ca la război pe cei care merg cu încredere pe calea lor;
  9. Voi dați afară pe femeile poporului Meu din casele lor plăcute, iar feciorilor lor le luați pentru totdeauna slava Mea!
  10. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este loc de odihnă; din pricina întinăciunii lui, va avea parte de chinuri grozave.
  11. O! Dacă ar putea cineva să fie purtat de duhul născocirilor și să spună cuvinte mincinoase, zicând: "Am să-ți proorocesc despre vin și despre băutura cea îmbătătoare", acesta ar fi proorocul poporului acestuia.
  12. Te voi aduna pe tine, Iacove tot, voi strânge laolaltă ceea ce a mai rămas din Israel! Îl voi aduna ca pe oile ce sunt în mare primejdie, ca pe o turmă în mijlocul unei nenorociri. Spăimântați, ei vor fugi departe de locul prăpădului!
  13. Cel ce croiește cale este în fruntea lor; ei își croiesc cale și trec și ies pe o poartă, iar regele merge înaintea lor Domnul este în fruntea lor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro