1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Tot așa, femeile, să fie supuse bărbaților lor, pentru ca, dacă unii nu cred cuvântul, prin purtarea soțiilor, fără cuvinte, ei să fie câștigați
  2. la vederea purtării voastre respectuoase și curate.
  3. Podoaba voastră să nu fie exterioară: împletitura părului, bijuteriile de aur, etalarea hainelor,
  4. ci interiorul inimii, cu podoaba nepieritoare a unui suflet blând și liniștit care este plăcut lui Dumnezeu.
  5. Căci așa se împodobeau, odinioară, femeile sfinte care își puneau speranța în Dumnezeu, fiind supuse soților lor:
  6. astfel, Sara a ascultat de Abraham, numindu-l stăpânul ei. Voi ați devenit fiicele ei dacă faceți binele și nu vă lăsați speriate de nimic.
  7. Tot așa și voi, bărbaților, trăiți împreună cu soțiile voastre, ținând cont că ele sunt făpturi mai slabe și dându-le cinstire, întrucât sunt părtașe, împreună cu voi, la harul vieții, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie tulburate.
  8. În sfârșit, fiți toți într-un gând, compătimitori, plini de iubire față de frați, milostivi și smeriți.
  9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici insultă pentru insultă, dimpotrivă, binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea.
  10. Într-adevăr, cine vrea să iubească viața și să vadă zile bune să-și ferească limba de la rău și buzele sale să nu vorbească cu înșelăciune,
  11. să evite răul și să facă binele, să caute pacea și s-o urmeze;
  12. pentru că ochii Domnului [sunt] peste cei drepți și urechile sale [sunt atente] la rugăciunile lor, iar fața Domnului [este] împotriva celor care fac rele.
  13. Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine?
  14. Și chiar dacă veți suferi pentru dreptate, fericiți sunteți! Nu vă lăsați cuprinși de frică din cauza lor și nici să nu vă tulburați.
  15. Dimpotrivă, sfințiți-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră,
  16. dar cu blândețe și bună-cuviință, având o conștiință curată, ca tocmai în ceea ce sunteți calomniați să fie rușinați cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos.
  17. Căci este mai bine să suferiți făcând binele, dacă așa vrea Dumnezeu, decât făcând răul.
  18. Căci și Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepți, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce privește trupul, dar înviat cu duhul,
  19. în care a venit și a predicat sufletelor care erau în închisoare,
  20. celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aștepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puțini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă.
  21. Aceasta este o imagine a botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ștergere a necurăției trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conștiințe curate prin învierea lui Isus Cristos,
  22. cel care, după ce s-a înălțat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu și îi sunt supuși îngerii, stăpânirile și puterile.

  Mărturia creștină în viața de căsătorie

  Capitolul 3

  1 Tot așa, femeile, să fie supuse bărbaților lor, pentru ca, dacă unii nu cred cuvântul, prin purtarea soțiilor, fără cuvinte, ei să fie câștigați 2 la vederea purtării voastre respectuoase și curate. 3 Podoaba voastră să nu fie exterioară: împletitura părului, bijuteriile de aur, etalarea hainelor, 4 ci interiorul inimii, cu podoaba nepieritoare a unui suflet blând și liniștit care este plăcut lui Dumnezeu. 5 Căci așa se împodobeau, odinioară, femeile sfinte care își puneau speranța în Dumnezeu, fiind supuse soților lor: 6 astfel, Sara a ascultat de Abraham, numindu-l stăpânul ei. Voi ați devenit fiicele ei dacă faceți binele și nu vă lăsați speriate de nimic.
       7 Tot așa și voi, bărbaților, trăiți împreună cu soțiile voastre, ținând cont că ele sunt făpturi mai slabe a și dându-le cinstire, întrucât sunt părtașe, împreună cu voi, la harul vieții, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie tulburate.

  Atitudini față de aproapele

      8 În sfârșit, fiți toți într-un gând, compătimitori, plini de iubire față de frați, milostivi și smeriți. 9 Nu întoarceți rău pentru rău, nici insultă pentru insultă, dimpotrivă, binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea.
  10     Într-adevăr, cine vrea să iubească viața
      și să vadă zile bune
      să-și ferească limba de la rău
      și buzele sale să nu vorbească cu înșelăciune,

  11     să evite răul și să facă binele,
      să caute pacea și s-o urmeze;

  12     pentru că ochii Domnului [sunt] peste cei drepți
      și urechile sale
      [sunt atente] la rugăciunile lor,
      iar fața Domnului
      [este] împotriva celor care fac rele
  .

  Suportarea persecuției după exemplul lui Cristos

      13 Și cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? 14 Și chiar dacă veți suferi pentru dreptate, fericiți sunteți! Nu vă lăsați cuprinși de frică din cauza lor și nici să nu vă tulburați. 15 Dimpotrivă, sfințiți-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră, 16 dar cu blândețe și bună-cuviință, având b o conștiință curată, ca tocmai în ceea ce sunteți calomniați să fie rușinați cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos. 17 Căci este mai bine să suferiți făcând binele, dacă așa vrea Dumnezeu, decât făcând răul.
       18 Căci și Cristos a suferit o dată pentru păcate c, el, cel drept, pentru cei nedrepți, ca să vă ducă d la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce privește trupul, dar înviat cu duhul, 19 în care e a venit și a predicat sufletelor care erau în închisoare, 20 celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aștepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puțini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă. 21 Aceasta este o imagine a botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ștergere a necurăției trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conștiințe curate prin învierea lui Isus Cristos, 22 cel care, după ce s-a înălțat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu și îi sunt supuși îngerii, stăpânirile și puterile.

   

  Note de subsol


  a Lit.: vas mai slab. Termenul grec skeuos este folosit în sens metaforic pentru a indica trupul uman creat de Dumnezeu din lut "ca un vas ce conţine sufletul".
  b Unele manuscrise încep aici v. 16.
  c Unele manuscrise adaugă: în favoarea noastră, altele au: pentru păcatele voastre.
  d Unele manuscrise au: să ne ducă.
  e Textul este greu de interpretat. Există două posibilităţi de traducere: 1) dacă v. 19 este o propoziţie relativă care se referă la sufletul lui Cristos, înseamnă că între moarte şi înviere sufletul lui Cristos a mers între sufletele morţilor, interpretare condiţionată de mentalitatea antropologică greacă; 2) dacă v. 19 este o propoziţie temporală, expresia en ho, însemnând "atunci", predica lui Cristos către cei morţi este în relaţie cu misterul pascal în totalitate. Între textele indicate în sec. al IV-lea pentru definirea dogmei de credinţă "s-a coborât în iad", textul din 1Pt nu este citat, deşi se referă la aceeaşi tradiţie creştină.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro