1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Așadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu care sunt prezbiter ca și ei și martor al suferințelor lui Cristos și părtaș al gloriei care se va arăta, îi îndemn:
  2. Păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, supraveghind-o, nu cu silă, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu, nu pentru un câștig necinstit, ci din iubire;
  3. nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă exemple pentru turmă.
  4. Iar când va apare păstorul suprem, veți primi cununa măririi, care nu se veștejește.
  5. Tot așa și voi, tinerilor, supuneți-vă prezbiterilor. Îmbrăcați-vă toți în umilință unii față de alții, pentru că: Dumnezeu se împotrivește celor mândri, însă celor smeriți le dă har.
  6. Așadar, umiliți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca el să vă înalțe la timpul potrivit.
  7. Lăsați în grija lui toată neliniștea voastră, căci el se îngrijește de voi.
  8. Fiți cumpătați, vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită.
  9. Împotriviți-vă lui, tari în credință, știind că și frații voștri răspândiți în lume îndură aceleași suferințe.
  10. Iar Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria sa veșnică în Cristos Isus, după ce veți fi suferit puțin, el însuși vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți.
  11. Lui să-i fie puterea în veci. Amin.
  12. V-am scris pe scurt prin Silvan, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă îndemn și să dau mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu; să rămâneți în el.
  13. Vă salută comunitatea din Babilon, aleasă ca și voi, și Marcu, fiul meu.
  14. Salutați-vă unii pe alții cu sărutul dragostei. Pace vouă tuturor care sunteți în Cristos!

  Datoriile creștinilor în cadrul comunității

  Capitolul 5

  1 Așadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu care sunt prezbiter ca și ei și martor al suferințelor lui Cristos și părtaș al gloriei care se va arăta, îi îndemn: 2 Păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, supraveghind-o a, nu cu silă, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu, nu pentru un câștig necinstit, ci din iubire; 3 nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă exemple pentru turmă. 4 Iar când va apare păstorul suprem, veți primi cununa măririi, care nu se veștejește.
       5 Tot așa și voi, tinerilor, supuneți-vă prezbiterilor. Îmbrăcați-vă toți în umilință unii față de alții, pentru că:
      Dumnezeu se împotrivește celor mândri,
      însă celor smeriți le dă har
  .
       6 Așadar, umiliți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca el să vă înalțe la timpul potrivit. 7 Lăsați în grija lui toată neliniștea voastră, căci el se îngrijește de voi.
       8 Fiți cumpătați, vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită. 9 Împotriviți-vă lui, tari în credință, știind că și frații voștri răspândiți în lume îndură aceleași suferințe. 10 Iar Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria sa veșnică în Cristos Isus b, după ce veți fi suferit puțin, el însuși vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți c. 11 Lui să-i fie puterea d în veci e. Amin.
       12 V-am scris pe scurt prin Silvan, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă îndemn și să dau mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu; f să rămâneți în el.
       13 Vă salută comunitatea din Babilon g, aleasă ca și voi, și Marcu, fiul meu.
       14 Salutați-vă unii pe alții cu sărutul dragostei. Pace vouă tuturor care sunteți în Cristos! h

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise omit: supraveghind-o.
  b În multe manuscrise lipseşte: Isus.
  c În unele manuscrise lipseşte: vă va face neclintiţi.
  d Unele manuscrise au: mărirea şi puterea.
  e În unele manuscrise găsim formula dezvoltată: în vecii vecilor.
  f Acest har a fost prezentat în toată scrisoarea şi mai ales în 5,10. Este vorba de chemarea lui Dumnezeu şi harul statorniciei pe care el îl dă creştinilor persecutaţi.
  g Interpretarea acestui nume, Babilon, este dificilă întrucât poate fi considerat un nume simbolic sau un oraş real: - În cunoscutul şi vechiul Babilon de pe Eufrat este atestată, încă din sec. I, o comunitate ebraică înfloritoare care dispare în anii 41-46 d.C., în urma intervenţiei romane. Nu există nici un indiciu că apostolul Petru ar fi avut contacte cu această comunitate. - Se mai menţionează o fortăreaţă cu acelaşi nume lângă Cairo. Deşi Marcu s-a aflat la Alexandria, nu există dovezi în favoarea unei activităţi misionare a lui Petru în această localitate. - Foarte probabilă este interpretarea simbolică, cunoscută din literatura apocaliptică iudaică şi creştină, în care Babilonul reprezintă cetatea idolatrică şi coruptă şi locul de exil al diasporei. Astfel, Babilonul este criptograma oraşului Roma (Ap 14,8; 17,5).
  h Manuscrise importante adaugă: Isus sau Domnul Isus, altele adaugă: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro