1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voința lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și care cred în Cristos Isus:
  2. har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos.
  3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cerești, în Cristos,
  4. întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea lui. În iubire
  5. el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinței sale,
  6. spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleșit în [Fiul] său preaiubit.
  7. În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăția harului său
  8. pe care l-a revărsat cu prisosință asupra noastră în toată înțelepciunea și priceperea.
  9. El ne-a făcut cunoscut misterul voinței sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el,
  10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [și anume] să fie reunite toate lucrurile cele din cer și cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el,
  11. în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinței sale,
  12. ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale.
  13. În el, și voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care ați crezut, ați fost însemnați cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis.
  14. El este arvuna moștenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.
  15. De aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Isus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții,
  16. nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele,
  17. pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-l cunoașteți pe deplin,
  18. luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți
  19. și care este imensa măreție a puterii sale față de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale
  20. pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morți și așezându-l la dreapta sa în ceruri,
  21. deasupra oricărui principat și oricărei puteri, stăpâniri și domnii și deasupra oricărui nume rostit nu numai în lumea aceasta, dar și în aceea care va veni.
  22. Toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a rânduit cap peste Biserica întreagă,
  23. care este trupul său, plinătatea aceluia care împlinește toate în toți.

  Adresa

  Capitolul 1

  1 Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voința lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes a și care cred în Cristos Isus: 2 har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos.


  II. PARTEA DOCTRINARĂ
  REVELAREA MISTERULUI LUI CRISTOS ÎN BISERICĂ

  Imn de mulțumire

      3 Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cerești b, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea lui. În iubire c 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinței sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleșit în [Fiul] său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăția harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosință asupra noastră în toată înțelepciunea și priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinței sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [și anume] să fie reunite d toate lucrurile cele din cer și cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, 11 în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinței sale, 12 ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. 13 În el, și voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care ați crezut, ați fost însemnați cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. 14 El este arvuna moștenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

  Elogiul și rugăciunea lui Paul pentru efeseni

      15 De aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Isus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții, 16 nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-l cunoașteți pe deplin, 18 luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți 19 și care este imensa măreție a puterii sale față de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale 20 pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morți și așezându-l la dreapta sa în ceruri, 21 deasupra oricărui principat și oricărei puteri, stăpâniri și domnii și deasupra oricărui nume rostit nu numai în lumea aceasta, dar și în aceea care va veni. 22 Toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a rânduit cap peste Biserica întreagă, 23 care este trupul său, plinătatea e aceluia care împlinește toate în toți.

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise importante omit: în Efes.
  b Termenul grec epuranios nu indică o zonă în spaţiu, ci o sublimitate calitativă ce depăşeşte "cerescul" (epi + uranos).
  c Multe traduceri adaugă expresia: în iubire la propoziţia precedentă, caz în care s-ar indica iubirea umană. Traducerile moderne preferă să lege expresia de v. 5, indicând iubirea divină.
  d Verbul grec ana + kephalaô se întâlneşte foarte rar şi este format din rădăcina kephalo, care înseamnă "cap", "şef", şi prefixul ana, care indică o mişcare de jos în sus. Aici sensul este următorul: capul, Cristos, asigură ordinea şi coerenţa întregului univers, supunând toate puterile ostile (1,20-21) şi realizând unirea între evrei şi păgâni în unicul templu locuit de Duhul lui Dumnezeu (2,13-22).
  e Ultima parte a v. 23 este o apoziţie pentru Cristos-cap, din v. 22. Cristos glorificat în cer (v. 20) este plerôma = plinătatea pe care o comunică Bisericii şi fiecărui membru al ei, până când toţi vor ajunge la "înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos" (4,13).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro