1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Voi erați morți din cauza greșelilor și a păcatelor voastre,
  2. în care umblați odinioară după mentalitatea lumii acesteia, după stăpânitorul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
  3. Printre aceștia am trăit și noi toți odinioară în poftele trupului nostru, împlinind dorințele trupului și ale simțurilor și eram și noi din fire fii ai mâniei, ca și ceilalți.
  4. Însă Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit,
  5. pe când noi eram morți din cauza greșelilor noastre, ne-a readus la viață împreună cu Cristos - prin har ați fost mântuiți -
  6. ne-a înviat și ne-a așezat în ceruri în Cristos Isus,
  7. ca să arate în veacurile viitoare măreția bogăției harului său prin bunătatea față de noi în Cristos Isus.
  8. Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu,
  9. nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
  10. Dar noi suntem opera lui, creați în Cristos Isus în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte ca să trăim în ele.
  11. De aceea, amintiți-vă că voi odinioară erați păgâni după trup, numiți "necircumciși" de cei care se numesc "circumciși" în trup de mână omenească,
  12. pentru că erați în timpul acela fără Cristos, lipsiți de cetățenia lui Israel, străini de alianțele promisiunii, fără să aveți speranță și fără Dumnezeu în lume.
  13. Dar acum, în Cristos Isus, voi, care odinioară erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Cristos.
  14. Căci el este pacea noastră, cel care a făcut din două una și a dărâmat zidul despărțitor, desființând în trupul său ura,
  15. legea poruncilor cu prescrierile ei, pentru ca pe cei doi să-i întemeieze într-un singur om nou, făcând pace,
  16. și să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin crucea prin care a nimicit ura.
  17. Venind, el a vestit pacea pentru voi care erați departe și pacea pentru cei care erau aproape,
  18. căci, prin el, amândoi avem intrare deschisă într-un singur Duh la Tatăl.
  19. Așadar, voi nu mai sunteți străini și nici oaspeți, ci sunteți concetățeni ai sfinților și oameni de casă ai lui Dumnezeu,
  20. zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Cristos Isus.
  21. În el toată construcția, ca un ansamblu armonios, se înalță ca un templu sfânt în Domnul,
  22. în care și voi sunteți zidiți ca să deveniți o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul.

  Convertirea păgânilor

  Capitolul 2

  1 Voi a erați morți din cauza greșelilor și a păcatelor voastre, 2 în care umblați odinioară după mentalitatea lumii acesteia, după stăpânitorul puterii văzduhului b, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Printre aceștia am trăit și noi toți odinioară în poftele trupului nostru, împlinind dorințele trupului și ale simțurilor și eram și noi din fire fii ai mâniei, ca și ceilalți. 4 Însă Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit, 5 pe când noi eram morți din cauza greșelilor noastre, ne-a readus la viață împreună cu Cristos - prin har ați fost mântuiți - 6 ne-a înviat și ne-a așezat în ceruri în Cristos Isus, 7 ca să arate în veacurile viitoare măreția bogăției harului său prin bunătatea față de noi în Cristos Isus. 8 Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, 9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Dar noi suntem opera lui, creați în Cristos Isus în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte ca să trăim în ele.

  Păgânii și evreii uniți în Cristos

      11 De aceea, amintiți-vă că voi odinioară erați păgâni după trup, numiți "necircumciși" de cei care se numesc "circumciși" în trup de mână omenească, 12 pentru că erați în timpul acela fără Cristos, lipsiți de cetățenia lui Israel, străini de alianțele promisiunii, fără să aveți speranță și fără Dumnezeu în lume. 13 Dar acum, în Cristos Isus, voi, care odinioară erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Cristos.
       14 Căci el este pacea noastră, cel care a făcut din două una și a dărâmat zidul despărțitor, desființând în trupul său ura, 15 legea poruncilor cu prescrierile ei, pentru ca pe cei doi să-i întemeieze într-un singur om nou, făcând pace, 16 și să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin crucea prin care a nimicit ura. 17 Venind, el a vestit pacea pentru voi care erați departe și pacea pentru cei care erau aproape, 18 căci, prin el, amândoi avem intrare deschisă într-un singur Duh la Tatăl. 19 Așadar, voi nu mai sunteți străini și nici oaspeți, ci sunteți concetățeni ai sfinților și oameni de casă ai lui Dumnezeu, 20 zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. 21 În el toată construcția, ca un ansamblu armonios, se înalță ca un templu sfânt în Domnul, 22 în care și voi sunteți zidiți ca să deveniți o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul.

   

  Note de subsol


  a Construcţia gramaticală este greu de interpretat. Propoziţia începe cu un acuzativ care are valoare de subiect logic fără un verb activ. Acest lucru permite raportarea v. 1-2 atât la textul anterior, cât şi la v. 5. Din această cauză apar variante în traduceri.
  b După mentalitatea timpului sfântului Paul, puterile văzduhului sunt duhurile rele localizate în zona intermediară dintre cer şi pământ, care controlează "lumea întunericului" (6,12).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro